El Consorci de l'Estany ha enllestit les obres de conservació i millora emmarcades en el Pla dels Estanyols, a la zona sud del municipi de Banyoles. L'objectiu principal de les actuacions realitzades ha estat potenciar el gaudi i la visita de les persones a un espai tan singular i compatibilitzar-ho amb el desenvolupament dels hàbitats naturals i les espècies d'interès del sud de l'estany. D'altra banda, també s'ha millorat l'estructura forestal dels boscos de salzes i freixes de dues finques públiques d'aquesta zona. En conjunt, es tracta de fer compatible el trànsit dels visitants i la conservació de la natura.

Les obres han durat tres mesos, han tingut un cost total de 38.164,77 euros, subvencionats en un 83,5% per la Diputació de Girona dins la campanya de suport als consorcis per a la realització de projectes per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural de l'any 2019. En concret, les actuacions s'han dividit en dos tipus: les de manteniment, encarades al tractament de la flora de l'entorn, i les d'inversió, consistents en la restauració i millora de les vies pedestres que recorren la zona, i que formen part de l'itinerari 2, ruta de la Puda i les Estunes. Les finques compreses en les àrees on s'ha actuat es troben dins el municipi de Banyoles, són propietat de l'Ajuntament i estan gestionades pel Consorci. D'altra banda, s'inclouen íntegrament dins l'Espai Natural Protegit de l'Estany de Banyoles i dins la Xarxa Natura 2000 i estan catalogades com a espai RAMSAR.