Membres de la Confederació Cristiana de Pares i Mares d'alumnes de Catalunya (CCAPAC) i la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures (FAPEL) van presentar ahir 153.985 al·legacions al projecte de decret de concerts educatius que impulsa el Departament d'Educació.

L'avantprojecte del decret de centres concertats es troba en exposició pública des del 19 de febrer i el conseller Josep Bargalló s'ha compromès a la seva tramitació per via d'urgència perquè estigui aprovat abans d'acabar la legislatura.

Davant la porta de la Conselleria, els representants d'ambdues entitats van denunciar la manca de negociació amb Educació per establir els termes de l'esborrany del decret de concerts, que canvia el sistema, i van reclamar diàleg amb aquest Departament per tal d'arribar a un acord.

Els representants de la concertada consideren excessiu que almenys el 60% de l'alumnat hagi de ser de la seva zona educativa per renovar el concert, tal com preveu l'esborrany del decret, i qüestionen la manca de finançament concedit pel Departament d'Educació per lluitar contra la segregació escolar.

Segons el projecte de decret, els centres privats sufragats amb fons públics hauran de matricular els infants en situació econòmica desfavorida sense que hagin de pagar quota i, com a la resta d'escoles, per mantenir el concert aquests nens hauran de representar el 10% dels alumnes en aquestes condicions de la seva àrea educativa.

En aquest context, i segons l'esborrany, la xarxa concertada ha de garantir a l'alumnat amb condicions socioeconòmiques desafavorides la matrícula, l'accés equitatiu a les activitats complementàries, a les activitats extraescolars i als serveis escolars en els termes que estableix la normativa reguladora del procediment d'admissió.

De fet, el decret de concerts educatius es desenvolupa en paral·lel al de l'admissió d'alumnes amb el propòsit de fer un repartiment equilibrat d'alumnes entre tots els centres de la xarxa pública i concertada, i contra el qual les escoles concertades van presentar 121.604 al·legacions el 10 de febrer.

El decret d'escoles concertades quantifica en 145 milions la inversió necessària per finançar aquesta xarxa, encara que no estan recollits en el pressupost 2020 per a Educació -que hi destina 1.100 milions d'euros-, ni tampoc hi ha calendari per aprovar l'ampliació.

Un altre dels punts que regula el nou decret és que s'haurà de complir amb el requisit de l'escolarització mixta, de manera que els centres que diferencien per raó de sexe perdrien el concert. A Girona, hi ha dos col·legis que separen per sexe: el Bell-lloc, només per a nois, i Les Alzines, per a noies.