La Regidoria d'Espai Públic de l'Ajuntament d'Hostalric ha engegat una nova campanya divulgativa, en el marc del projecte «Cuidem Hostalric!», amb l'objectiu de prevenir i erradicar l'abocament improcedent de materials voluminosos a la via pública.

Aquest tipus de pràctiques incíviques, tal i com recalca el regidor Sergi Regàs, «no només generen incomoditat, molèsties o manca de confort», sinó que «també dificulten les tasques de neteja i tenen una important dimensió econòmica, ja que l'abocament improcedent de deixalles comporta sempre l'assumpció de costos extres per part de l'Ajuntament».

D'aquesta manera, l'equip de govern fa una crida a la col·laboració i implicació ciutadana i activa una campanya per tal d'identificar els responsables d'aquests abocaments i sancionar els infractors amb multes que, segons l'ordenança municipal, comporten una elevada sanció econòmica.

Des d'aquest any, Hostalric compta amb un agent cívic que recorre els carrers del municipi amb l'objectiu de promoure el civisme entre la ciutadania i preservar i vetllar per la convivència i el benestar veïnal.

Així, entre les funcions que durà a terme l'agent cívic, i amb l'objectiu de donar a conèixer la campanya i sensibilitzar els veïns i veïnes sobre aquest tipus de pràctiques incíviques, hi ha l'enganxada d'adhesius amb el lema «Aquí NO!» als voluminosos dipositats de forma improcedent a la via pública per a fer visible la molèstia que suposa aquest tipus de pràctiques.

En aquest adhesiu es recorda que llençar calumniosos al carrer està totalment prohibit i que es disposa del servei gratuït de recollida i de la deixalleria mòbil. Els habitants d'Hostalric també disposen d'un servei gratuït de recollida de residus voluminosos (electrodomèstics o mobles).