L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) destinarà 4,6 milions d'euros al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per finançar actuacions complementàries al Centre de Tractament de Residus (CTR) a Pedret i Marzà on es preveu la construcció d'una deixalleria comarcal i altres equipaments. D'altra banda, el consell de direcció de l'ARC ha acordat destinar un màxim d'1,5 milions per clausurar el dipòsit controlat del Consell Comarcal de la Cerdanya, a Bellver de Cerdanya. Els diners provenen del Fons de Gestió de Residus.

El Centre de Tractament de Residus (CTR) de Pedret i Marçà (Alt Empordà) es va inaugurar l'estiu del 2017. L'Agència Catalana de Residus (ARC) va aportar-hi 24 milions d'euros per finançar la seva construcció. S'hi tracta la fracció resta dels residus -la que no es recull de manera selectiva-i la fracció orgànica. D’aquesta manera, aquest espai contribueix a reduir la quantitat de residus destinats a l’abocador i a millorar les condicions de la disposició. Ara, el Consell de direcció de l'ARC ha acordat destinar 4,6 milions d'euros més al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per finançar actuacions complementàries per a la construcció d'una deixalleria comarcal i altres equipaments.

D'altra banda, s'ha aprovat invertir 100.000 euros en diferents actuacions prèvies a l’escomesa del Centre logístic de pretractament i transferència de residus municipals del Baix Empordà, a través d’una subvenció directa al Consell Comarcal. Entre les tasques previstes hi ha l’anàlisi d’alternatives d’emplaçament del centre, la redacció del projecte tècnic, la preparació de la documentació per a la tramitació ambiental i l’adequació urbanística.

Per últim, també es destinaran un màxim d'1,5 milions per clausurar el dipòsit controlat del Consell Comarcal de la Cerdanya, a Bellver de Cerdanya.

Totes aquestes subvencions provenen del Fons de Gestió de Residus, que es nodreix del cànon sobre els residus municipals que van a dipòsit controlat o a incineradora.