L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obert la convocatòria d’una línia d’ajuts adreçada als ens locals per a la realització d’actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d’abastament en alta afectades pels aiguats registrats durant la setmana del 20 de gener de 2020. Des d’avui es disposa del termini d’un mes per a presentar les sol·licituds.

Aquesta línia d’ajuts disposa d’un pressupost de 10 milions d’euros i s’hi poden acollir els ens locals de Catalunya titulars del servei d’abastament d’aigua i els ens locals o agrupacions d’ens locals que prestin el servei de subministrament.

L’import de la subvenció podrà assolir el 100% de la despesa, tot i que no es podrà atorgar més d’un milió d’euros per sol·licitud ni municipi. Les actuacions hauran d’haver estat executades entre el 20 de gener de 2020 i el 20 de gener de 2022.