El front comú creat per deu entitats del sector de la discapacitat intel·lectual de Girona, l'associació Iura, i la Federació Allem, que n'agrupa disset més de Lleida, reclamen un increment urgent del pressupost per atendre aquestes persones, la millora del seu finançament i el model dels centres especials de treball, impedint l'accés d'empreses amb finalitat de lucre.

Aquestes peticions s'han acordat en una reunió mantinguda a Girona, que tenia com a objectiu compartir experiències i debatre sobre els principals reptes del sector de la discapacitat.

Les vint-i-set organitzacions gironines i lleidatanes demanen un pla urgent que actualitzi i augmenti el pressupost destinat als serveis d'atenció a persones amb discapacitat, una acció que consideren que ha d'anar en paral·lel a la revisió del Pla estratègic dels Serveis Socials de la Generalitat. Alhora, reclamen a l'administració una llei que garanteixi que aquests serveis els prestin entitats socials sense ànim de lucre i que eviti l'entrada d'empreses mercantils «que es lucrin amb els serveis per a la discapacitat». L'associació Iura, creada l'estiu del 2019, integra entitats i fundacions de Girona, Sarrià de Ter, Palamós, Blanes, Arbúcies, Olot, Figueres, Puigcerdà i Ripoll.