L’Ajuntament d’Olot, fa pocs dies, va aprovar la memòria valorada per la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum al CEIP Pla de Dalt. L’Acció consisteix a instal·lar 16 panells solars fotovoltaics a la coberta de l’escola. La instal·lació de les plaques forma part del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible d’Olot. Les plaques serviran per abastir part del consum elèctric del centre. En la mateixa junta van aprovar la memòria valorada per a la instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP Volcà Bisaroques i la memòria per a la millora de l’enllumenat els diversos edificis municipals. Les intencions són reduir l’emissió de gasos contaminants a l’atomosfera i alhora la despesa en consum energètic