18 de març de 2020
18.03.2020

Què és un expedient de regulació temporal?

Moltes empreses han començat a aplicar un ERTO o estudien fer-ho per la crisi del coronavirus

17.03.2020 | 23:25

«Davant de causes catastròfiques o de força major, com es podria considerar l'epidèmia del Covid-19, si l'empresa no pot assignar treball a l'empleat, es pot iniciar un procediment d'acomiadament col·lectiu o de suspensió de contractes o de reducció de jornades (ERTO)», explica Pere Vidal, expert en dret laboral i professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. La crisi sanitària del coronavirus ha provocat una allau d'expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) a Catalunya, però qué són?

Un ERTO és una suspensió dels contractes de caràcter temporal, encara que també es pot traduir en una reducció de la jornada. Ho regula l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors i té un seguit de diferències amb el més conegut expedient regulador d'ocupació (ERO). Aquest està definit en l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors (ET) com a «acomiadament col·lectiu». Tots dos són procediments controlats per la Inspecció del Treball. Els ERTOs són suspensius pel seu caràcter temporal, mentre que els EROs són extintius i definitius.


En quina situació queden els treballadors afectats per un ERTO? Els empleats afectats han de ser readmesos una vegada acabi el termini temporal que s'ha estipulat, però en ser suspensiu i no extintiu no rebran cap mena d'indemnització. Tant si es tracta d'una suspensió com d'una reducció de jornada, podran sol·licitar la prestació per desocupació, a la qual tindran accés si han cotitzat més de 360 dies o quan les seves rendes no superin el 75% del salari mínim interprofessional. Ara bé, el Consell de Ministres va aprovar ahir que els treballadors afectats que no compleixin amb el requisit mínim de cotització per cobrar l'atur la podran cobrar igualment.

Quin impacte econòmic té un ERTO per a l'empresa? L'impacte econòmic és la principal motivació per realitzar un ERTO. L'ocupador no haurà d'abonar indemnitzacions, però sí que reincorporarà els treballadors una vegada acabi el període de temps que s'ha estipulat i haurà de continuar pagant el 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social respecte de la quota empresarial.


Si la crisi pel coronavirus es prolonga, per quant temps es pot establir un ERTO? No hi ha un termini mínim. Pel seu caràcter temporal, un dels passos fonamentals és determinar per quant temps es prolongarà l'ERTO. Com en el cas del coronavirus, que és el que justifica la força major, allò que alguns experts consideren raonable seria establir un període més ampli que els 15 dies d'estat d'alarma perquè l'empresa tingui marge en cas que la situació es prolongui. Si es resol abans, l'empresari pot demanar als empleats que es reincorporin abans.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook