El Consell Comarcal de la Cerdanya ha emès un comunicat en el qual manifesta la seva preocupació davant "l'existència encara avui dia de desplaçaments a segones residències i domicilis de familiars" i adverteix de sancions per saltar-se el confinament.

Aquesta institució i el conjunt d'ajuntaments d'aquesta zona del Pirineu han signat un text en què reclamen que es respectin les indicacions de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus.

"Demanem responsabilitat individual i col·lectiva recordant que els desplaçaments no recollits en els decrets i resolucions de l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya estan prohibits i seran sancionats", subratlla la nota.

Les autoritats recorden que tant aquesta com d'altres comarques catalanes compten amb "població envellida i sense mitjans sanitaris suficients".

"La Cerdanya és un territori especialment sensible, la comarca té un índex de població envellida entorn al 20 per cent i uns serveis sanitaris i socials bàsics adaptats a la població resident", assenyala el comunicat, que recorda a tall d'exemple que l'Hospital de Puigcerdà només compta amb sis llits.

El Consell Comarcal no vol "lamentar pèrdues humanes derivades de la imprudència i la inconsciència" i reitera que desplaçar-se a aquesta àrea del Pirineu suposa "posar en risc" eals seus habitants.