El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha fet una crida a les persones professionals en l'àmbit de les cures a les persones per grans a sumar-se a la borsa d'emergència que han creat per incorporar-se d'urgència als equips de les residències que ho necessitin. Els interessats poden enviar el seu currículum a rrhh.covid.tsf@gencat.cat. En previsió de baixes de professionals com ara els auxiliars de geriatria, la Generalitat està llistant l'excedent de treballadors disponibles, per exemple dels centres de dia (que s'han tancat en la seva totalitat), i facilitant el contacte perquè arribin a acords i convenis entre empreses.