Els tanatoris del Grup Mémora han restringit l'accés a un grup molt reduït de familiars durant 30 minuts per al comiat dels morts no contagiats, i no ofereix el servei de vetlla ni el servei de cerimònia des del passat 21 de març, per l'emergència sanitària del coronavirus.

«Comprenent la importància que el moment de comiat representa per als familiars, Mémora permet la presència d'un cercle reduït d'afins amb un límit de temps de 30 minuts, amb l'objectiu de reduir aglomeracions i col·laborar en la prevenció de potencials contagis», assegura la companyia en un comunicat.

Per reduir encara més els riscos de contagi, Mémora evitarà que coincideixin comiats a la mateixa hora en un mateix tanatori, sense la possibilitat que se'n realitzin dos o més de forma simultània en una mateixa instal·lació. Addicionalment, la companyia ha reduït l'horari dels seus tanatoris de nou del matí a sis de la tarda.

En tot cas, la companyia ofereix la possibilitat d'organitzar cerimònies d'homenatge i comiat dels morts un cop finalitzat l'Estat d'Alarma o finalitzat el període de quarantena. Així mateix, ha impulsat un nou servei telefònic gratuït de suport emocional a professionals de la salut i dels serveis socials atès per psicòlegs especialitzats i ha reforçat les seves plataformes d'assistència psicològica i emocional al dol per a les famílies que contracten els seus serveis.

La companyia informa que continuarà prestant amb normalitat els serveis d'enterrament i incineració de tots els difunts, tant els morts per Covid-19 com per altres causes, «ja que en cap cas suposen un risc per a les famílies o els professionals».

A més, seguint amb l'objectiu d'evitar desplaçaments innecessaris i minimitzar els riscos de contagis durant les gestions habitualment presencials, Mémora està habilitant un sistema de signatura digital per poder realitzar les contractacions dels serveis amb les famílies de forma totalment telemàtica. Es preveu que el sistema estigui actiu aquest dijous 26 de març.

Com a mesura addicional i responent a l'excepcionalitat de moment, la companyia també ha reforçat els seus equips de treball, mobilitzant professionals dels tanatoris cap a la gestió logística i l'atenció telefònica, i desplaçant equips de professionals des de diferents zones d'Espanya cap a aquelles localitats del territori en què l'activitat s'ha incrementat significativament en les últimes hores, per tal de reforçar la capacitat de resposta.

La companyia assegura que treballa en constant coordinació amb les autoritats nacionals, autonòmiques i municipals, així com amb el sector sanitari, residencial i dels serveis socials per mantenir els millors estàndards de qualitat en el seu servei, i afirma que mantindrà actius i en constant revisió tots els protocols i mesures de seguretat recomanades, per tal de minimitzar qualsevol risc de contagi en les seves operacions logístiques i a les seves instal·lacions.