Els dos hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el comarcal de Blanes i el comarcal Sant Jaume de Calella, han pres mesures organitzatives pel coronavirus. Per evitar el màxim de contagis, el de Blanes ha destinat una planta d'hospitalització per a pacients amb la covid-19 i el de Calella, dues. També s'han separat espais d'urgències i hospitalització perquè els pacients negatius no entrin en contacte amb els que tinguin afectació. El mateix s'ha fet a la sala de parts i de dilatació. I per als pacients crítics, s'ha sectoritzat l'àrea quirúrgica i la zona de reanimació postquirúrgica per destinar-hi els casos més greus que necessiten ventilació mecànica invasiva i no invasiva.

El nombre de llits per a pacients crítics s'anirà ajustant en funció de les necessitats de cada moment i la disponibilitat de personal i equipament sanitari. La divisió per sectors de l’espai quirúrgic permetrà que s’atenguin les intervencions urgents tant dels pacients positius com negatius en quiròfans diferents, preservant d’aquesta manera les persones malaltes de possibles contagis i també els professionals.

Amb aquesta divisió dels espais, el personal sanitari en contacte amb positius només s’haurà de canviar a l’entrada i a la sortida del seu torn, minimitzant d’aquesta manera els riscos que representa estar-se canviant contínuament els equips de protecció individuals. L’atenció dels pacients més greus, destinats a la zona de reanimació, recaurà als professionals d’urgències i anestesiologia que treballaran conjuntament per anar donant resposta als casos que vagin arribant.