Tècnics de l'Ajuntament d'Olot acompanyats del regidor del barri, Jordi Güell, i la regidora de Participació Ciutadana, Imma Muñoz, van presentar les propostes per a la pacificació del trànsit al barri de Sant Miquel. Es tracta d'un dels barris més poblats d'Olot amb uns 7.500 habitants. L'estructura de la urbanització feta sobre la base de blocs de pisos fa que sigui el barri amb més densitat de població d'Olot. Conté tres vies d'entrada a la ciutat: la carretera de la Canya, l'avinguda Girona i la carretera de les Tries.

Les propostes presentades estan pendents de l'aprovació de l'Ajuntament però ja força consensuades amb els veïns. L'acord final disposarà quines actuacions formaran part del pressupost del Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM de Sant Miquel) d'aquest any i quines entraran en les dels anys vinents.

Formen part d'un estudi de la mobilitat fet a petició dels veïns en l'àmbit del PIAM de Sant Miquel. L'objectiu de l'estudi és millorar la mobilitat i la seguretat viària, augmentar l'espai per als vianants, pacificar el trànsit, crear centralitat al barri i millorar les condicions per anar amb bicicleta.

Entre les propostes que van presentar amb un document PowerPoint als veïns, n'hi ha una que preveu pacificar el trànsit al barri sobre la base de limitar la circulació fins a 30 quilòmetres per hora a la major part de carrers i avingudes del barri. Una altra és la creació d'un espai de convivència amb l'ús de la bicicleta a l'avinguda Girona.

A més, contemplen posar en sentit únic l'avinguda Jaume II entre el carrer Remences i el Notari Miquel Marc, sentit únic al carrer Notari Miquel Marc entre l'avinguda Jaume II i l'avinguda Girona, un nou semàfor entre la intersecció del carrer Notari Miquel Marc amb l'avinguda Girona, la creació d'un eix cívic al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, passos de vianants elevats al carrer Almogàvers i al carrer Mossèn Gelabert i eliminar el trànsit de pas a l'avinguda Jaume II. Aquesta última és l'eix circulatori que travessa el cor del barri fins al nucli antic d'Olot. Discorre paral·lela a l'avinguda Girona, que és la via d'entrada a la ciutat. Ara és usada com a via d'accés a la ciutat per arribar a la zona del Firal, al nucli antic.

En la presentació de les propostes van enumerar diferents sistemes per poder combinar una zona segura per als ciclistes amb el trànsit de vehicles motoritzats. Hi ha tres alternatives: la primera és fer un carril de bicicleta bidireccional a banda i banda que deixa la calçada per a vehicles motoritzats molt estreta, la segona és fer un carril bidireccional en un costat de la calçada i la tercera és fer un carril bidireccional a la part del riu, cosa que suposaria l'eliminació dels aparcaments.

La diagnosi de l'estudi marca que actualment el barri no disposa d'espais per a la circulació segura de bicicletes. Apunta que no hi ha cap infraestructura ciclista als eixos principals. Hi ha un carril bici en una part de la carretera de la Canya, a la perifèria del barri, però és usat per vianants. A l'avinguda Girona hi ha un senyal de perill que marca la possible presència de bicicletes. La major part de ciclistes fan servir l'avinguda Jaume II com a alternativa més segura.

Situació actual

Han calculat que a la carretera de les Tries en els llocs més propers a la Rodona hi passa una mitjana de 55 vianants per hora i per l'entorn de carrer del notari Miquel Marca hi passen 60 vianants per hora. L'entorn de la plaça Sant Miquel és el centre neuràlgic del barri, i el tram amb una demanda més gran de vianants és l'avinguda Girona, amb entre 165 i 200 vianants per hora. A part de ser una via d'accés al centre d'Olot, l'avinguda Girona està vorejada per establiments comercials.

Pràcticament tot l'àmbit en estudi disposa d'aparcament lliure en calçada, excepte un tram a l'avinguda Girona entre la ronda Sant Bernat i el carrer Almogàvers.

Pel que fa al transport públic, hi passen quatre línies d'autobús. Els recorreguts discorren per l'avinguda Girona i la carretera de les Tries, per seguir cap a la carretera de la Canya i els carrers Zamenhof-Portbou.