El Departament de Justícia ha resolt que més de cent interns gironins amb tercer grau dormin a casa mentre duri el confinament. D'aquests, una part ja ho feien perquè s'havien pogut acollir a aquesta opció que la llei contempla sempre en règim de semillibertat i sota la supervisió telemàtica de l'intern. En aquests moments un total de 119 interns de la presó de Figueres (Puig de les Basses) i del Centre Obert de Girona, on només conviuen presos en semillibertat, s'han acollit a aquesta mesura.

Aquest nou criteri, pres per tal de minimitzar el risc de contagi a les presons, forma part d'un pla que el Departament ha anat ajustant des de l'inici de la crisi del coronavirus, com ara suspendre totes les activitats a l'exterior i les visites de familiars. A canvi s'està implantant un sistema de videoconferència i s'ha augmentat el temps de durada de les trucades telefòniques.

Per tal d'aplicar aquesta pauta, la Junta de Tractament de cada centre, responsable d'avaluar cada cas, ha de comprovar que es compleixen tres requisits: bona evolució i adaptació al règim obert, que s'afavoreixi el procés de reinserció i que es disposi d'un domicili adequat per complir-hi el confinament. Qui resol les demandes és el Servei de Medi Obert de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.

La Fiscalia pot interposar recurs contra un cas, que resoldrà el jutge de vigilància. En última instància decideix l'Audiència de Girona.

A Catalunya ja s'ha enviat a casa 630 interns seguint el mateix criteri. En total més de 900 presos podran passar el confinament a casa. Encara queda per resoldre 240 peticions més, per tant la xifra encara podria augmentar els pròxims dies. Un cop aixecat el confinament, el Departament ha indicat que es valorarà cas per cas si es manté o es reverteix.

De moment, a Girona hi ha un intern sospitós aïllat i tres treballadors penitenciaris positius, i un de sospitós.

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus