L'Ajuntament de Santa Pau, en el seu últim ple ordinari, va aprovar un pressupost de 2.097.000 euros per al 2020. L'alcalde, Pep Companys (ERC), el va definir com un dels més alts dels últims anys. La diferència amb el pressupost del 2019 és d'un 2,21%.

Els comptes preveuen una puja de fins a 40.000 euros en l'impost de construccions i obres. Els ingressos per transferències corrents tenen una previsió de puja d'uns 51.000 euros, i també es preveuen ingressos per valor de 280.000 euros en la participació d'impostos de l'Estat. El pressupost també preveu ingressos per la venda de quatre parcel·les d'una urbanització destinada a habitatges per valor d'uns 280.000 euros.

Els comptes preveuen obrir un endeutament de 90.000 euros per fer una actuació global a l'edifici de can Torra. La idea és fer-hi les primeres accions per convertir-lo en un centre d'atenció a la gent gran. També preveuen invertir 90.000 euros en la rehabilitació de l'hospital de Sant Roc. L'apartat de despeses de personal té un increment del 3% per motiu del decret que estableix l'augment del salari dels treballadors públics.

En el mateix ple, es va aprovar un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per la prestació de serveis en sistemes d'informació i noves tecnologies, la delegació de la recollida i custòdia d'animals domèstics i la proposta de ratificació de l'inventari dels béns locals. L'alcalde va explicar que tenen la intenció d'incloure-hi el camí que va de can Jou fins a la Miana.

Finament i d'urgència, van aprovar l'encàrrec de gestió de la Xarxa Local de Municipis (XALOC). Es tracta d'assistència comptable.