Un dels col·lectius més afectats pel confinament pel COVID-19, i la situació s'agreuja davant d'aquells casos que tenen diagnosticat algun trastorn mental. La convivència pot resultar complicada i moltes famílies no saben com gestionar la situació; és per això que aquests dies s'estan difonent moltes indicacions i pautes per garantir una bona convivència malgrat les circumstàncies tan excepcionals que estem vivint.

L'equip de professionals del Programa de Salut Mental de Suport a l'Atenció Primària de la Selva Marítima ha elaborat un seguit de consells dirigits als cuidadors dels infants durant el període d'aïllament. Debbie Fuentes, psicòloga clínica especialitzada en atenció infantojuvenil i addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), n'és una de les autores i afirma que n'estan fent difusió des de tots els centres de salut mental. Aquest seguit d'indicacions són aplicables a totes les famílies amb infants i adolescents i, si hi ha casos amb diagnosi de trastorn mental, «des del programa mantenim contacte telefònic amb tots els pacients i donem un seguit de consells més concisos a les famílies per intentar evitar que aquests infants s'angoixin per la situació», explica Fuentes.

Quant als consells més generals, l'equip ha decidit estructurar-los en quatre eixos: Informació i acompanyament en les emocions, ensenyament de les recomanacions bàsiques d'higiene, ocupació del temps i manteniment de les rutines i, finalment, actuació davant del malestar emocional.

Informar i acompanyar en les emocions

«Els nens no són adults en miniatura, així que entenen els assumptes de forma diferent, però tampoc són insensibles ni ignorants. Necessiten informació adaptada. Tot allò que no saben s'ho inventen i la imaginació pot ser pitjor que la realitat. La informació és important per explicar el que està passant i donar un sentit als canvis que hi ha a les seves rutines diàries», aquest és un dels consells exposats. També es recomana que se'ls resolguin dubtes i idees errònies sempre que s'eviti la sobreinformació.

Ensenyar pautes d'higiene

Els nens tenen capacitat d'utilitzar la fantasia de manera positiva per afrontar els moments difícils. Se'ls pot donar un «superpoder» per vèncer el coronavirusue els serviran per sempre. També han de prendre exemple de la resta de la família i, per això, tothom ha de prioritzar la higiene.

Ocupar el temps i seguir rutines establertes

«Mantenir la rutina i l'equilibri intern beneficiarà la salut mental», explica Fuentes. Entre d'altres indicacions, es proposa fer activitats lectives, en família i físiques. Sobretot es demana que s'eviti la sobreexposició a les pantalles. «És per això que s'han d'evitar possibles addiccions i aplicar les mateixes normes que quan la situació era normal», diu la psicòloga. Si els cuidadors han de teletreballar, també han de tenir un espai per dedicar-s'hi, mentre els nens fan una activitat sols. «També és important que infants, adolescents i la resta de la família tinguin espais d'intimitat per estar sols i d'aquesta manera evitar possibles conflictes de convivència».

Actuar contra el malestar emocional

Si l'infant es mostra angoixat per la situació, té problemes per dormir o malsons i es mostra irritable, està reaccionant a la situació. D'una banda és normal, d'altra banda se l'ha d'ajudar a regular-se. És important fer exercicis de respiració profunda, mantenir rutines de son i alimentació, parlar de les preocupacions, fer exercicis físics i de relaxació muscular.

Finalment, Fuentes explica que «la situació és nova i afecta a tothom però cal aprofitar els moments d'estar amb família i gaudir-ne sense presses ni estrès».

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus