Quatre anys després d'acollir l'estrena del Pregon, de Dani de la Orden, rodat en bona part a Santa Pau, el Centre Cívic està tancat perquè el matrimoni que el regentava s'ha retirat. Ara, l'Ajuntament ha aprovat les clàusules per fer un concurs públic i tornar-lo a obrir el més abans que sigui possible.

Per tal de poder fer l'adjudicació, poc abans del decret d'estat d'alarma per coronavirus, l'Ajuntament de Santa Pau va celebrar un ple extraordinari per tal d'aprovar el plec de clàusules. «Vàrem decidir treure el concurs com més aviat millor», va plantejar l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (ERC).

Companys va explicar que el concurs sortirà amb un preu de sortida de 1.000 euros. Els licitadors hauran de documentar una oferta igual o superior i la durada del contracte seran sis anys, que no es podran prorrograr. Va assenyalar que la Diputació té un programa que calcula la durada dels contractes segons la viablilitat econòmica. En aquest cas va calcular sis anys improrrogables. El contracte de subjecte té un valor estimat de 55.872,40 euros. Els aspirants tenen un termini de 26 dies naturals per presentar ofertes a un jurat sense representants polítics, que seran tots tècnics comarcals.