El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que agrupa les universitats catalanes i el Govern, va acordar ahir que les proves d'accés a la universitat previstes del 9 a l'11 de juny es retardaran un mes, i se celebraran els dies 7, 8 i 9 de juliol.

Segons va informar la Secretaria d'Universitats, les proves d'accés per als més grans de 25 anys es faran el 20 de juny i les d'aptitud personal (PAP) per als graus d'Educació Infantil i Primària es traslladen al 19 de juny.

El secretari general del CIC, Lluís Baulenas, va advertir que el calendari aprovat «queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats» en funció de l'evolució de la pandèmia del coronavirus en els propers mesos.

La Comissió d'Accés i Afers Estudiantils (CAAE) va acordar les pautes per «flexibilitzar l'opcionalitat» dels exàmens de la selectivitat perquè l'alumnat s'adapti a la prova i la completi en el temps ja establert en convocatòries anteriors. En aquest sentit, Baulenas va insistir que no es reduirà el temari, ja que els centres de batxillerat planifiquen el contingut de manera diversa, i va assegurar que no es produirà un «canvi radical» en el model d'exàmens ni en la durada de cadascuna de les proves.

Així mateix, va explicar que aquesta adaptació «no es podrà fer de manera universal i homogènia» en totes les 29 matèries que s'examinen a Catalunya. «Es treballa perquè els alumnes de la convocatòria 2020 tinguin garantits els principis que sempre han regit -igualtat, mèrit i capacitat- i que, en aquestes circumstàncies excepcionals també han de seguir regint, per a l'accés i l'admissió a la universitat», va remarcar el secretari general del CIC. Properament es decidirà el calendari de tràmits i quan es faran les convocatòries extraordinàries.