El preu màxim del servei de menjador escolar el que representa una pujada de 13 cèntims respecte d'aquest curs i, de fet, de l'última dècada, ja que estava congelat des del 2008. Segons han recordat des de la plataforma SOS Menjadors escolars, feia temps que es demanava una regulació dels preus a l'alça que ja s'hauria d'haver fet l'any passat.

El Departament d'Educació ha fixat el cost màxim d'aquest servei, que inclou l'IVA, per a tots els centres que són titularitat de la Generalitat. A més de l'àpat, el preu contempla l'atenció directa a l'alumnat durant el temps del migdia, des que acaben les classes del matí fins que es reprenen a la tarda -amb una durada màxima de dues hores i mitja.

Pel que fa als usuaris esporàdics que no rebin beques per al menjador escolar, la resolució signada pel conseller Josep Bargalló el 24 de març preveu que pugui apujar-se un 10%, però sense superar mai els 6,96 euros diaris.

En l'especificació dels comensals que hi mengen de manera esporàdica, que en el cas de primària és menys de tres dies a la setmana, el text també fa referència a l'alumnat de secundària, que «en fa ús menys de dos dies». Es refereix als estudiants de la secundària obligatòria perquè l'expansió de la jornada intensiva als instituts va comportar el tancament dels menjadors, tot i que fa mesos que el Departament treballa amb la idea de reobrir-los o d'habilitar cantines.

La resolució publicada ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) també determina la proporció de monitors per nombre d'alumnes en un servei de menjador.

De manera general, n'estableix un per a cada grup de 30 estudiants d'educació secundària obligatòria (ESO), 25 de primària i 15 d'infantil. Ara bé, aclareix que aquestes ràtios s'han d'adaptar si hi ha usuaris amb alguna necessitat específica.

Pel que fa a les estones anteriors i posteriors al dinar, la resolució deixa la ràtio en mans de la direcció de cada centre, sempre que es garanteixi «el personal necessari per assegurar una correcta atenció a l'alumnat». En el cas dels centres d'educació especial, el Departament diu que cap monitor ha de tenir més de sis alumnes a càrrec seu.

D'altra banda, el document recorda que tots aquells alumnes que es vegin obligats a sortir del municipi on viuen perquè no s'hi ofereix el nivell educatiu en què es troben o perquè està cursant l'ensenyament obligatori en un centre privat concertat -«prèviament determinat pel Departament d'Educació»-, tindrà dret a rebre un ajut individual de menjador.

La publicació dels nous preus del servei explicita que s'han establert a proposta de la Direcció general d'Atenció a la família i comunitat educativa, del Departament d'Educació de la Generalitat.