Les direccions dels centres educatius hauran de tornar a les famílies els imports que hagin pagat per a material escolar i per a sortides programades dintre de l'activitat reglada durant les setmanes en què les escoles i els instituts estiguin tancats, i fins que es reprengui la normalitat.

El director general de Centres públics del Departament d'Educació, Josep Garcia Cambray, ha enviat una carta als directors dels centres catalans en la qual comunica que hauran de «dissenyar el procediment informatiu i de retorn que els resulti més adequat».

En la comunicació, el director general fa referència a les consultes de les famílies que la Conselleria està rebent sobre aspectes com les quotes o els serveis escolars, unes peticions d'informació que sorgeixen de la incertesa generada per la situació de crisi sanitària originada pel COVID-19

En termes globals, l'escrit recorda que els centres perceben les quotes i les aportacions de les famílies per a material escolar, equipaments i sortides mitjançant pagaments únics trimestrals, semestrals o d'una altra periodicitat. Pel que fa a les aportacions per a material i equipaments, i independentment de com es cobrin, el Departament ha dit a les direccions que «han d'informar les famílies que es deixaran de cobrar o es retornaran els imports corresponents a les setmanes que els centres hagin d'estar tancats, i fins a la tornada a la normalitat».

Pel que fa als diners corresponents a excursions i sortides d'un sol dia, la carta afegeix que «s'haurien de tornar en la seva integritat». Finalment, es refereix al paquet que conformen les colònies escolars i els viatges de més d'un dia, sobre els quals concreta que «l'opció desitjada seria també la d'arribar a la consideració que l'anul·lació s'ha produït per motius de força major, amb la qual cosa es podrien retornar tots els imports a les famílies afectades».

En aquest punt, la carta remet a l'Agència Catalana del Consum perquè els centres puguin informar-se dels drets i els deures dels consumidors en aquests moments de crisi sanitària.

Suport emocional, a la tornada

D'altra banda, i amb relació a la tornada a classe, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ahir va assegurar en una entrevista a Ràdio 4 que s'hauran de treballar «aspectes emocionals» a tots els nivells el dia de la tornada a les aules, després del confinament per la pandèmia del nou coronavirus.

Bargalló va explicar que el Departament ja treballa en «càpsules formatives» adreçades al professorat per treballar emocionalment amb l'alumnat quan les classes presencials es reprenguin. El conseller també va dir que estan treballant amb persones que han tingut experiències similars en altres tipus de confinaments o pandèmies, que han significat un dolor col·lectiu i personal, i va recordar que tornaran a classe estudiants que han patit pèrdues en el seu entorn.

El responsable d'Educació va dir que té «l'esperança» que una part de la tercera avaluació es farà de forma presencial i que el 14 d'abril -després de Setmana santa- es tindran més dades per donar instruccions als centres.

Josep Bargalló va remarcar que Educació està identificant i quantificant l'alumnat amb més dificultats per accedir a la via telemàtica i fer-los arribar eines, així com va afirmar que treballen amb empreses del sector tecnològic per tal de proporcionar-los targetes SIM, telèfons mòbils i ordinadors.

Els múltiples reajustaments del curs que està fent el Departament d'Educació de la Generalitat també afecta les pràctiques que els estudiants de formació professional realitzen a les empreses. Així, una resolució enviada als centres implicats estableix diferents vies d'adaptació i de flexibilització d'aquestes pràctiques amb l'objectiu de garantir que els joves aconsegueixin el títol.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus