Només en cas que un dels cònjugues es trobi en risc de mort. Aquest és l'únic supòsit -i millor no haver de necessitar-lo- en què el Registre Civil pot celebrar un casament mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus de manera que la immensa majoria de parelles han hagut de posposar l'enllaç. El Bisbat de Girona: en alguns casos s'ajornen sine die, fins que hagi passat la pandèmia, mentre que en d'altres les parelles busquen amb el mossèn corresponent una nova data de cara a la tardor. Pel que fa als ajuntaments, en la majoria de casos també s'han suspès o ajornat totes les cerimònies. Tot i això, l'Ajuntament de Girona va ser divendres passat, amb una cerimònia de mínims -només els contraients i els testimonis, tots ben separats- que va celebrar la mateixa alcaldessa, Marta Madrenas.

«Expedició de llicències d'enterrament, celebració de matrimonis in articulo mortists en termini peremptori». Aquests són els únics actes que es poden dur a terme en els Registres Civils durant l'estat d'alarma, segons consta en la resolució sobre els serveis mínims a l'Administració de Justícia. Però, què vol dir in articulo mortis? Doncs que un dels contraients estigui en risc greu de morir pròximament, de manera que l'administració permet accelerar els tràmits. Tot i això, cal complir certs requisits. En primer lloc, hi ha d'haver un metge que certifiqui que la persona està en estat greu i que podria morir. A més, el malalt també ha d'indicar, per escrit, que vol contraure matrimoni de forma voluntària.

Aquesta documentació s'entrega al Registre Civil, on hi ha un jutge que l'examina i és qui ha d'autoritzar el matrimoni. La cerimònia, que sol ser molt breu, se celebra en el lloc on es trobi el malalt, ja sigui a casa seva o a l'hospital. Ha de comptar, això sí, amb dos testimonis, igual que els casaments ordinaris. Abans de procedir a l'enllaç, un lletrat de l'Administració de Justícia i un metge han de comprovar que la persona malalta es troba en bones condicions per celebrar la cerimònia. Amb aquesta mesura, el Ministeri de Justícia vol garantir, en plena crisi sanitària, els drets de pensió o els drets successoris en parelles que no estan casades.

Però si en l'àmbit civil no s'estan celebrant cerimònies ordinàries, tampoc se'n fan en l'àmbit religiós, ja que des de poc abans de l'estat d'alarma ja es van suspendre les misses. Segons indiquen des del Bisbat de Girona, alguns dels casaments religiosos s'estan ajornant sense data, a l'espera que passi l'epidèmia, i en d'altres les parelles estan arranjant amb els mossens corresponents noves dates a partir del mes de setembre.

Pel que fa als ajuntaments, la majoria, com el de Figueres, han decidit suspendre totes les cerimònies. El mateix ha passat a Girona, tot i que amb una excepció: l'alcaldessa, Marta Madrenas, va oficiar divendres passat una petita cerimònia on només hi havia els dos nuvis i els dos testimonis, tots respectant la distància de seguretat i adaptant la celebració a les circumstàncies actuals. Va ser, però, un cas únic i concret que de moment és excepcional.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus