Fa uns dies, es van donar a conèixer el nombre de treballadors infectats al parc hospitalari... Quina és la situació actual dels sanitaris?

Les xifres de les quals parlem són pel que fa al conjunt de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), que té 1.769 treballadors. Actualment, tenim més d'un centenar de persones de personal sanitari infectades, parlem de tota la institució. En aquest moment el que sí que veiem és que hi ha una disminució de l'increment de nombres de positius i una taxa de retorn de professionals que ja han passat la malaltia. Per tant, estem en un moment en què hi ha un equilibri que tendeix a favor de la baixa, perquè tenim una taxa de retorn més alta que el nombre dels que s'estan posant malalts. Arriba un moment que això s'ha de produir, tant en professionals com en malalts.

Això és una mica de llum. I amb els ciutadans, quina és la tendència?

Quant a nombre de malalts, hi ha dies que en tenim més i dies que en tenim menys, però si mirem la tendència en nombre de malalts, nosaltres fa uns dies que estem notant que n'estan entrant menys. El problema és que tenim molts malalts ingressats, una part d'aquests malalts es compliquen i d'aquests que es compliquen també n'hi ha una part que acaben a l'UCI, i aquí entra el tema important, l'atenció que hem de tenir a l'UCI amb els més crítics. El problema d'això és que encara que el nombre de pacients disminueixi, durant un temps tindrem tots els ingressos que es poden anar complicant i s'anirà tensant el sector dels crítics. Aquí és on tenim el principal repte per donar suport.

Com ho fan per intentar superar el repte?

Tant el Trueta com nosaltres hem incrementat molt el nombre de llits de crítics per poder donar sortida a aquesta situació. Així i tot, sembla que notarem durant uns dies l'augment de crítics, però esperem que d'aquí a vuit o deu dies la situació es pugui anar aplanant i que hi hagi una sortida de gent de l'UCI, ja que això ens permetrà l'entrada d'altres tipus de pacients que ho necessiten.

Parlant de l'UCI, es troben en un moment de saturació?

La situació a l'UCI la tenim bastant ocupada, hem passat de sis llits a quinze amb l'ampliació. L'avantatge que tenim amb l'UCI és que com que ja fa dies que hi tenim pacients ingressats ja en podem extubar algun que ja ha passat el període més complicat i ens permet anar alliberant espai.

Han hagut de redistribuir l'hospital...

Sí, hi ha una part de malalts que estan ingressats a casa i reben hospitalització domiciliària. Actualment, tenim deu pacients d'aquest tipus que els controlem nosaltres des d'aquí però estan a casa, i després tenim els malalts més greus però que no són crítics, que en tenim una bona colla. Ens hem organitzat per tenir llits, hem creat una zona de coronavirus i una zona de no coronavirus perquè no hi hagi cap tipus de contacte, també per si hem d'atendre algun pacient geriàtric amb necessitats més pal·liatives, hem buscat la manera que tothom que ho necessiti sense tenir coronavirus també tingui un llit.

Una de les coses més preocupants està sent l'escassetat de material, en quin punt es troben vostès?

De material ara estem bé, sí que és veritat que ha millorat el tema de la compra en el centre logístic, però també és veritat que hem rebut molta ajuda d'empreses. Tenim estoc i material suficient perquè la gent vagi protegida, en base del que duri tot això haurem d'anar mirant l'estoc.

En l'àmbit comarcal, com veu la corba?

Nosaltres la informació que tenim és que els pròxims dies hauríem d'arribar a l'aplanament de la corba, hauria de començar a baixar. Això ens permetria atendre la població amb millors condicions, perquè si a nosaltres ens entren menys casos, significa que tindrem menys pacients ingressats i menys que es compliquen, i a poc a poc ho aniríem notant. Tenim aquest horitzó dels vuit o deu dies en què pensem que això s'hauria d'anar produint. El que és important és que la gent compleixi amb el tema del confinament, que la gent es quedi a casa i no es contamini. Això ens ajuda molt a nosaltres a treballar amb més comoditat. I per cert, vull afegir un agraïment immens als professionals, als nostres i a tots. Mai havíem viscut una experiència d'aquest tipus, per tant, és molt d'agrair l'esforç que s'està fent per part de tothom, i també el que s'està fent per part de les empreses que ens han ajudant i ens continuen ajudant.