El professorat substitut interí han denunciat que el Departament d'Educació ha rescindit els seus contractes durant la crisi del COVID-19 i han demanat a la conselleria que mantingui els seus llocs de treball durant aquest període.

Agrupats en la plataforma anomenada «Substitutes en lluita», que de moment compta amb 850 afectats, els docents han enviat a Educació un comunicat en el qual exposen la seva situació. En el text, argumenten que la seva relació contractual amb el Departament de la Generalitat «s'ha vist truncada sense que sapiguem quan es reprendrà el curs i el funcionament de la xarxa pública i, per tant, de les contractacions temporals».

Aquesta situació -expliquen- «fa que centenars de docents es trobin davant la possibilitat de perdre la feina durant més de sis mesos i sense obtenir respostes d'una conselleria que no està donant solucions a una borsa d'interins que és la que garanteix que el sistema de l'educació pública catalana funcioni any rere any».

Els professionals afectats exposen que són «un col·lectiu molt precari sobre el qual se sustenta el sistema» i al qual la supressió dels contractes ha portat a la desocupació, i en alguns casos a no rebre cap prestació perquè la cotització derivada de l'ocupació no ha estat suficient.

Per aquest motiu, demanen a Educació que les persones que estiguin en actiu a la borsa i hagin prestat algun servei durant aquest curs «puguin optar a un nomenament extraordinari, per evitar que cap docent quedi en situació d'atur». El col·lectiu de substituts interins també demana que es computin els dies treballats, des del tancament dels centres i fins al mes de juliol, a tots els professors que hagin prestat servei abans de la suspensió.