Les entitats representatives de l'escola concertada han recriminat al conseller d'Educació, Josep Bargalló, que des del seu Departament s'asseguri que «paguen les nòmines dels professors de la concertada i cobreixen les despeses de funcionament dels centres» perquè «no és veritat».

En una carta enviada a Josep Bargalló, les entitats van criticar la resposta que la Conselleria va donar a les famílies quan preguntaven sobre el cobrament de determinats imports per part dels centres educatius concertats. En respondre a les famílies, Educació «deixa entreveure que el Departament cobreix íntegrament les despeses de funcionament dels centres», que són «missatges equívocs i tergiversadors», van denunciar el sector.

Per la seva banda, els sindicats UGT i USOC van advertir de possibles acomiadaments de professors a les escoles concertades a causa dels impagaments de rebuts per part de les famílies, ja que -tal com van afirmar- una part de la plantilla de docents la sostenen els centres i no l'administració.

En un comunicat, aquests sindicats van denunciar que la Conselleria «no finança per igual tot el servei d'educació de Catalunya i que on no arriben els fons públics ho suporten les famílies».

La UGT i USOC van aclarir que «no tota la plantilla docent percep la retribució del salari dels fons públics via pagament delegat» i que els mateixos centres «són els que abonen les nòmines i cotitzacions a la seguretat social d'alguns docents».

Des del 13 de març, amb el tancament dels centres educatius, el professorat de la xarxa concertada «està treballant des de casa, fent el seguiment de l'alumnat i sense tenir present en cap moment qui li abonarà la nòmina», van afegir.

Els sindicats van apel·lar al Pacte Nacional per a l'Educació i al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya per argumentar l'infrafinançament de l'administració dels centres concertats.