La corba del coronavirus a Girona, Catalunya i Espanya mostra l'evolució diària del cirus en reflexar l'augment de casos positius diagonisticats amb COVID19 i el nombre de morts per aquesta causa. L'objectiu es frenar aquest creixement de la corba del coronavirus, senyalar el pic de contagis i poder parlar per fi d'una caiguda general de nous casos d'infectats i per suposat, de morts.

Corba del coronavirus a Girona i a Espanya: segueix la seva evolució

Consulta a Diari de Girona com està avui la corba del coronavirus a Girona, Catalunya i a Espanya. La corba mostra de manarea gràfica totes les dades del coronavirus avui i la seva evolució respecte a jornades anteriors.