La Federació de Sanitat de Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya ha interposat denúncies a la Inspecció de Treball per incompliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals a diferents centres hospitalaris de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Davant la situació de crisi sanitària del coronavirus causant de la COVID-19, CCOO observa mancances de protecció que posen en risc la seguretat i la salut del personal sanitari i no sanitari al sectors del Siscat, sanitat privada i sector de la dependència. Quant a Girona, CCOO es refereix a l'Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva a Lloret de Mar, l'Hospital Sociosanitari Mutuam Girona l'Hospital Santa Caterina-IAS a Salt i la Residència Les Vetes de Salt. CCOO -que està recopilant la informació a través de qüestionaris als sanitaris- s'adreça a la Inspecció de Treball perquè actuï d'urgència i requereixi als centres denunciats posar a disposició dels professionals mascaretes i altres materials.