El Govern i la Secretaria d'Universitats han proposat quatre formats d'avaluació no presencial davant la situació de confinament per la COVID-19, a més d'un seguit d'orientacions que varien segons el tipus d'assignatura. Les propostes per avaluar en línia consisteixen en una prova objectiva tipus test; un desenvolupament per escrit; una prova oral que podria fer-se amb una videoconferència amb el professorat, i un quart format que impliqui desenvolupar casos pràctics individuals o en grup.

En paral·lel, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de la Universitat de Girona ha fet les seves pròpies propostes, que inclouen adequar el ritme a la situació de cada alumne, no augmentar la càrrega de feina, oferir programari i bibliografia gratuïta, demanar que es compleixi l'horari acadèmic, rebutjar el sistema de videovigilància als exàmens, compensar els crèdits matriculats i no cursats, una nova política de beques o aclarir la situació dels convenis de pràctiques, entre d'altres.