La nova moratòria del Govern permetrà als autònoms ajornar un mes el pagament d'impostos... Era alguna cosa que estàvem demanant però, per descomptat, com és freqüent en aquesta crisi de la covid-19, torna a fer-ho tard i malament, actuant de forma improvisada.

El 14 d'abril in extremis aprova un ajornament al 20 de maig, data en la qual ningú pot assegurar-nos que l'activitat hagi tornat a la normalitat o si continuarà havent-hi sectors tancats o confinats. Cal recordar que les obligacions tributàries trimestrals es presentaven en el primer trimestre de l'any de l'1 al 20 d'abril però la domiciliació del pagament d'aquests impostos només es pot fer fins al 15 d'abril, és a dir, el dia en què es publica en el BOE que permet ajornar aquesta presentació. Ja el mes passat els van cobrar la quota de març el dia 31 a 3,2 milions d'autònoms i aquest mateix dia van aprovar una moratòria.

Quins problemes afronten els autònoms?

Els autònoms estan en una situació crítica. Molts s'han vist obligats a tancar els seus negocis, no facturen, no tenen liquiditat, però es veuen obligats a fer front al pagament d'impostos, a pagar les seves cotitzacions a la Seguretat Social, al pagament de salaris i cotitzacions dels seus empleats... Una vegada més, els autònoms i empresaris som els grans perjudicats en aquest dur moment.

L'executiu ha deixat en la cuneta a 1,5 milions d'autònoms que no tenen accés a la prestació per cessament extraordinari d'activitat. El Govern ha d'escoltar els autònoms. Ha de rectificar, escoltar el que demana el 80% del teixit productiu del nostre país, que som els autònoms, abans que es destrueixi el teixit empresarial i l'ús de la nostra economia. Les dades són clares: si el Govern no actua, el 30% dels autònoms poden veure's abocats a tancar la seva activitat.

Què demanen vostès en el terreny fiscal?

Són diverses coses les que els autònoms necessiten i ningú els està escoltant. És fonamental suspendre les quotes que paguen a la Seguretat Social d'abril i maig. A més, s'haurien de donar ajudes directes als sectors més perjudicats i facilitar tots els tràmits, com és la generalització de la declaració responsable per evitar tota la paperassa. També s'haurien d'afinar les mesures ja posades en marxa com la suspensió de quotes als qui hagin vist caure un 75% la seva facturació: no té sentit que basti una baixada del 40% per accedir a algunes ajudes i un 75% per a aquesta despesa.

A més, s'hauria d'establir una tarifa plana de 100 euros per a quan el Govern decideixi aixecar l'estat d'alarma. Venen mesos realment complicats.

Ajuden els crèdits ICO?

Per descomptat que els crèdits ICO no són una mala mesura i hi ha un 30% d'autònoms que els han sol·licitat o els sol·licitaran en els pròxims dies. Però no són una solució.

Des d'ATA veiem bé l'ampliació en altres 20.000 milions d'euros de la línia de crèdits ICO avalada per l'Estat perquè poden suposar oxigen en vena per als autònoms i petits empresaris. Ara bé, és imprescindible que aquests crèdits vagin lligats a un compromís de les entitats financeres i de l'ICO perquè arribin de debò als autònoms perquè hem vist que en molts casos s'ha obligat els autònoms a avalar el 20% que no avala l'Estat.

Hi ha 3,2 milions d'autònoms, quin pes específic estan cridats a tenir en la recuperació futura de l'economia?

Espanya és un país d'autònoms. Representem el 80% del nostre teixit productiu. Per la qual cosa si als autònoms els va bé, a la nostra economia li anirà bé. Per això és fonamental prendre mesures que ajudin el col·lectiu, som una peça clau si volem reactivar l'economia. Som l'eix vertebrador de molts pobles i ciutats. No ens podem permetre que els autònoms tanquin, seria impossible sortir de la crisi en «v» que és el que Espanya necessita.