Una enquesta encarregada per la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (LLIGA) revela que un de cada dos autònoms és a la seva casa confinat i sense treballar, i únicament el 4,4% afirma sortir al carrer a treballar com ho feia habitualment. El sondeig, realitzat a més de 1.800 autònoms, conclou que el volum de negoci ha baixat per a pràcticament el 100% del col·lectiu. Un 40% dels autònoms assegura que la seva activitat ha descendit un 100%, un 27,5% assegura que ha vist caure la seva activitat un 50%, i el 10,6% un 75%.

Quant als ERTOs, el 46,2% dels autònoms que tenen treballadors afirma haver activat un expedient de regulació temporal d'ocupació.

Les perspectives de futur no són gens falagueres. Un 20% dels autònoms creu que si les coses segueixen com fins ara es veuran obligats a reduir la plantilla. I gairebé un de cada deu afirma que no podrà tenir empleats. Segons l'enquesta, si no es prenen mesures, el 30% dels autònoms poden veure's abocats a tancar la seva activitat, ja que ja estarien plantejant-se seriosament aquesta possibilitat.