El cap de l'oposició, Alfred Cairó (ERC), en l'últim ple va plantejar la situació econòmica de l'Ajuntament. La va definir de «bancarrota» i va avisar que, davant la crisi del covid-19, l'Ajuntament de Besalú no disposa de recursos per ajudar el comerç, les indústries i les famílies. Cairó va fer la seva exposició en el punt de donar compte dels comptes del 2019 que no van ser comentats per l'equip de govern al ple.

Cairó sí que va exposar un deute total de 4.200.000 euros, que, segons ell, representa un 124% dels ingressos pressupostats. La xifra de 4.200.000 euros inclou el que es coneix com a deute viu i l'oposició hi ha sumat el deute a proveïdors i creditors.

El pressupost del 2019 era de 3.027.446 euros i un cop liquidat, segons Cairó, ha quedat un romanent de tresoreria en negatiu de 963.000 euros. Va afegir que el període mitjà de pagament està en 327 dies, quan el temps establert per l'Estat és de trenta dies.

Sindicatura de Comptes

També va apuntar que esperava la resposta d'una auditoria que va fer la Sindicatura de Comptes a la situació financera de l'Ajuntament. Va exposar que el 2019 l'interventor va aturar pagaments perquè no hi havia crèdit per pagar-los. Encara que al final van ser pagats amb aprovació del ple, sense el vistiplau d'ERC.

Resposta de l'alcalde

«No estem absolutament gens d'acord amb el que vostè explica i no té res a veure amb la realitat», va respondre l'alcalde, Lluís Guinó (JuntsxCat). El batlle va plantejar que l'única dada negativa de la liquidació és el romanent de tresoreria perquè s'hi compta una previsió de venda dels terrenys de l'antiga piscina municipal per valor d'uns 700.000 euros que al final no va tirar endavant. A més, va dir que la regla de la despesa es compleix des del tercer trimestre de l'any passat.

Guinó va apuntar que no tem gens l'informe de la Sindicatura de Comptes i va subratllar que les dades presentades al ple compten amb l'aval dels informes de secretaria presentats en els últims vint-i-cinc anys. «Ningú ha portat mai cap informe al ple que no hagi tingut l'aval del secretari i l'interventor municipal», va exposar. L'alcalde va apuntar que no entraria en «discursos catastrofistes».

També va exposar que els períodes de pagaments no exposen la realitat perquè s'hi compten factures impagades de mandats anteriors, amb les quals l'Ajuntament no està d'acord.

Va assenyalar que concretarà més les dades en el pròxim ple, que, segons va preveure, serà presencial. Va comentar que la realitat no és la que voldria l'oposició, la qual, segons ell, fa anys que alimenta una idea falsa sobre la situació econòmica de l'Ajuntament.

En l'apartat de precs i preguntes, Guinó no va descartar modificar el pressupost del 2020 per afrontar la situació generada pel covid-19. En el mateix ple van aprovar amb els vots a favor de JuntsxCat i ERC el Pla Director de la Xarxa d'Abastament d'Aigua.