La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha posat en marxa aquesta setmana un estudi internacional per analitzar quins factors disparen la conflictivitat entre les parelles durant el confinament. Els impulsors de la recerca són el catedràtic de Dret Penal de la UOC Josep Maria Tamarit i la doctora en Psicologia Alazne Aizpitarte, investigadora de la mateixa universitat.

La investigació parteix de la hipòtesi que les causes de la conflictivitat són multifactorials i que la situació de confinament, especialment restrictiu a Espanya i a Itàlia, ha agreujat aquests factors. Per aquesta raó, la investigació se centrarà en aquests dos països.

Tamarit va detallar que la investigació «no només avaluarà la violència física i psicològica, ja sigui cap a un dels membres o bidireccional, sinó que també aprofundirà en la conflictivitat general, intentant respondre a la pregunta de com impacta el confinament en les relacions de parella».

Per analitzar aquestes qüestions es tindran en compte variables com ara el nombre de persones que estan confinades a casa, si hi ha infants o no i quines són les seves edats, si la parella ha patit situacions estressants relacionades amb la malaltia a dintre de la mateixa família, quina és la feina dels membres de la parella i si estan aturats, teletreballant o treballen fora de casa.

La recerca analitzarà les dades que s'obtinguin d'una enquesta difosa a través de les xarxes socials a Espanya i a Itàlia, de la qual pensen extreure de quina manera es gesten els conflictes entre parelles i quin pes hi té l'estrès.

El catedràtic de Dret va apuntar que «potser ens trobem que l'increment de la violència es produeix en aquelles parelles que s'han quedat sense feina», però «també és possible que es doni en llars on tots dos treballen des de casa perquè això suposi més estrès». «Volem saber què està passant, quins factors ho expliquen», va afirmar Tamarit.

L'equip de recerca que lidera el catedràtic ja ha fet altres estudis relacionats amb la violència de gènere, l'últim dels quals, «Com respon el sistema de justícia penal a les necessitats de les víctimes de violència de gènere? Percepció dels professionals i de les víctimes», es va presentar recentment al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Des que es va decretar el confinament, els experts van advertir del possible augment de la violència de gènere a tot el món i es van articular mecanismes per reforçar el suport a les víctimes després de detectar-se un increment del nombre de casos.

A Espanya, durant el primer mes de confinament, les trucades al servei d'assistència per a dones víctimes de violència masclista 061 van pujar un 30,7%, mentre que les consultes en línia es van multiplicar per cinc -va recordar la UOC. A les comarques de Girona, l'Institut Català de les Dones va informar que el volum de consultes i alertes als diferents canals per atendre situacions de violència masclista va créixer un 19%, tot destacant un repunt de les violències sexuals; a tot Catalunya, l'augment de trucades va ser del 60%.