05 de maig de 2020
05.05.2020
Diari de Girona

Oportunitats? Per a qui?

04.05.2020 | 23:08
Oportunitats? Per a qui?

No cal ser economista per anticipar que la paràlisi actual tindrà conseqüències econòmiques, probablement greus, i es veurà amb l'evolució de les principals variables econòmiques que expliquem a les facultats d'economia. Així, el PIB, l'ocupació o l'atur, evolucionaran negativament; mentre que probablement per la reducció de la demanda, la inflació registrarà moderació o caigudes rellevants, tal com hem vist amb el preu del petroli, que fins i tot ha assolit un preu negatiu als EUA. Ara bé, la reflexió més enllà de l'anàlisi de la situació actual, és què podem fer per limitar els seus efectes, i qui, en el món empresarial, tindrà més probabilitats de superar la crisi i fins i tot incrementar la seva posició al mercat.

Centrant-nos en l'àmbit empresarial, els estudis de supervivència empresarial, que la Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Girona (UdG) ha publicat diversos estudis des de l'anterior crisi, acrediten que les variables clau en la supervivència empresarial són el seu nivell de capitalització, és a dir, reserves i aportacions de capital dels socis, en conseqüència a menor endeutament, major probabilitat de sobreviure. Una segona variable important és l'edat de l'empresa, el que considera que aquelles empreses que han acreditat capacitat i solvència a llarg termini estan més ben preparades per afrontar crisis econòmiques. Totes aquestes conclusions s'emmarquen, a més, en el fet que les empreses familiars tenen una major probabilitat de supervivència que la resta d'empreses (aquelles en què la propietat no està concentrada en una unitat familiar). A més de destacar quines són les variables que són més rellevants, també és important destacar aquelles que segons els estudis no tenen una incidència significativa, com la rendibilitat de les empreses, el volum de facturació, el nombre de treballadors o altres variables que detallen si tenen immobilitzats o actius importants.

A més, les anàlisis sobre la influència de la gestió empresarial en la viabilitat en moments de crisi són més complicades de contrastar de forma quantitativa, alhora que tenen una incidència menys representativa.

Es resum, la disponibilitat de recursos de les empreses, principalment capital, i jo faria un afegit, on la importància en moments com l'actual, la variable clau en la gestió empresarial és la liquiditat, és a dir, el control de la tresoreria, que permeti gestionar correctament els pagaments i cobraments, i poder donar resposta en temps i forma als compromisos de les empreses. Recordem que el major cost habitualment de les empreses és el cost de personal, per tant és fonamental garantir la disponibilitat de fons per cobrir despeses corrents, i per tant adequar les necessitats de l'empresa a la seva capacitat.

Tots esperem que la crisi sanitària actual sigui temporal, tot i que els escenaris més pessimistes anticipen que fins al 2022 no podrem recuperar certa normalitat social. Per tant, en un escenari advers requerim una capacitat de gestió de la tresoreria que permeti preveure la capacitat de donar resposta durant prop d'un any i mig, la qual cosa tindrà conseqüències rellevants sobre l'ocupació, però és fonamental poder anticipar les fluctuacions del mercat, i jo situaria l'objectiu estratègic de les empreses en poder sostenir el teixit empresarial, per tal que quan es recuperi la «normalitat», poder tenir una base de creixement sòlid. En aquest escenari advers aquelles empreses que tinguin menor endeutament, major disponibilitat de recursos propis, no solament podran sostenir millor les adversitats de la crisi, sinó que també podran aprofitar les oportunitats del mercat de cobrir noves necessitats, que en l'actualitat tenen a veure amb la venda online i el teletreball, sinó que també podran ampliar la seva quota de mercat, amb noves oportunitats d'inversió.

Per acabar, faré referència a una frase de l' Oriol Amat, que diu: «Els pessimistes encerten més, però són menys feliços». Sabem que la situació és complicada per a tothom, però intentem concentrar els esforços en les oportunitats i segur que en sortirem més reforçats.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook