Institucions espanyoles dedicades al foment de la cultura innovadora han llançat un manifest en defensa d'una estratègia de recuperació econòmica que es fonamenti en el coneixement, en l'emprenedoria i en un major pes de la indústria en el model productiu del país. El Fòrum d'Empreses Innovadores i la plataforma IND+I, que promouen la declaració, plantegen la creació d'un Consell Nacional d'Innovació i Recerca i desenvolupament (I+D) i d'una Agència per a la Transformació digital i la Transició ecològica de la Indústria. Un dels objectius és que la inversió pública i privada en I+D, equivalent ara al 1,2% del producte interior brut (PIB) espanyol, s'aproximi a curt termini a la mitjana europea (2,1% en 2018). L'objectiu final és que l'estratègia de reconstrucció sigui aliena a «els cicles electorals».

El manifest neix com una proposta de concertació dirigida als partits polítics i als agents socials i econòmics. Parteix de la convicció que, després de la crisi del coronavirus, el país haurà de buscar un canvi de patró de creixement i de benestar connectat a tendències com el desenvolupament sostenible i la digitalització de l'economia. El text l'expressa així: «Creiem que aquest nou acord hauria d'enfocar-se clarament a tres elements indispensables del nostre model: l'impuls del coneixement, la innovació i la I+D i el paper central de la indústria, tots ells amb la voluntat de no deixar a ningú enrere». I precisa: «La transició ecològica, digital i justa apareix ara com una necessitat imperiosa, per al bé de la societat, el planeta i també per a la nostra competitivitat (...). La crisi COVID19 ha suposat una pèrdua irreparable de vides humanes, d'empreses i llocs de treball; hem de convertir aquesta tragèdia en una oportunitat definitiva per a canviar sectors i negocis, en línia amb un canvi inexcusable en l'estil de vida, de consum i de producció».

Els promotors suggereixen que les referides transformacions siguin guiades per dos organismes de nova creació que quedarien vinculats a la Presidència del Govern. L'anomenat Consell Nacional d'Innovació i I+D consistiria en un grup assessor dedicat a impulsar polítiques d'Estat que afavoreixin «la generació i la compartició del coneixement amb el teixit empresarial, acadèmic i social» com «un pilar fonamental per a la reconstrucció social i econòmica». En aquest consell tindrien cabuda emprenedors, grans companyies, petites i mitjanes empreses, acadèmics i els executius de diversos ministeris. El segon organisme de nou encuny seria l'Agència per a la Transformació digital i la Transició ecològica de la Indústria.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus