Els empresaris, representats per la CEOE, i els principals sindicats, UGT i CCOO, van donar ahir el vistiplau al preacord aconseguit amb el Govern per estendre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) fins al 30 de juny. D'aquesta manera, el text consensuat s'aprovarà en el pròxim Consell de Ministres, que se celebrarà dimarts que ve, segons van informar fonts governamentals.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, i la titular de Treball, Yolanda Díaz, van agrair el compromís de sindicats i empresaris, els qui, segons la ministra, han demostrat «estar, com sempre, a l'altura de les circumstàncies». «S'ha confirmat una vegada més que els agents socials són una peça indispensable per a l'avanç social i econòmic d'Espanya», va destacar Montero.

Així, una vegada s'aixequi l'estat d'alarma podran mantenir-se els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major total o parcial amb data límit del 30 juny, si bé la protecció per desocupació dels treballadors fixos discontinus s'estendrà fins al 31 de desembre.

La força major total implicarà l'exoneració del 100% de les quotes socials per a les empreses amb menys de 50 treballadors i el 75% per a les de més empleats, mentre que la força major parcial suposarà exempcions des del 30 al 85% depenent de les circumstàncies, prevalent la reducció de jornada sobre el manteniment de la suspensió.

D'aquesta forma, les empreses que reiniciïn l'activitat amb reduccions de jornada podran descomptar-se el 85% de les quotes de maig i el 70% de les de juny si tenen menys de 50 treballadors, i el 60% de les de maig i el 45% de les de juny si tenen més treballadors. Les empreses que reprenguin l'activitat però mantinguin treballadors en suspens podran descomptar-se el 60% de les quotes de maig i el 45% de les de juny si tenen menys de 50 treballadors i el 45% de les quotes de maig i el 30% de les de juny si tenen més empleats.

Aquestes mesures estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat, és a dir, la reincorporació al treball efectiu dels seus treballadors, encara que sigui de manera parcial o només afecti part de la plantilla.

Aquest compromís s'entendrà incomplert si es produeix l'acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol treballador afectat per ERTO, tret que sigui disciplinari declarat com a procedent o la sortida es produeixi per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa. Tampoc si es deu a una interrupció del contracte fix discontinu o a la finalització d'un contracte temporal en expirar el temps convingut o si l'obra o servei objecte de la contractació no pot realitzar-se de manera immediata.