09 de maig de 2020
09.05.2020
Diari de Girona

L'interventor de Girona diu que la delegació de competències del ple és nul·la

Carlos Merino alerta en un informe que el traspàs a la Junta de Govern s'havia d'aprovar per majoria absoluta i no simple, conforme a la legislació catalana · El secretari José ignacio Araujo diu que la llei estatal avala aquella votació

08.05.2020 | 23:43
A la taula central, l'interventor a l'esquerra i el secretari a la dreta.

L'interventor i el secretari de l'Ajuntament de Girona s'han enbrancat en una nova picabaralla. En aquest cas per la validesa de l'aprovació, el 9 de juliol de l'any passat, de la delegació de determinades competències del Ple a la Junta de govern. L'interventor ha alertat en un informe que l'aprovació no ésvàlida i que s'ha d'anul·lar aquell punt i tot el que se'n derivés, però el secretari afirma que tot és legal. Tot enmig d'una guerra d'informes i acusacions d'ingerència i amb el secretari fent referència a la legislació estatal i l'interventor, a la catalana. Fa uns mesos ja van enfrontar-se per uns suposats sobresous del secretari.

La votació del 9 de juliol de l'any passat permetia que molts dels temes que se solien debatre i votar en un plenari municipal passaven a poder-se aprovar a la junta de govern local, on només hi té accés l'equip de govern i per tant s'asseguren la llum verda. La votació de la delegació de determinades competències es va lligar al vistiplau del cartipàs municipal -tal com s'organitzen les àrees i regidories del govern local-, i va tirar endavant gràcies a l'abstenció dels sis regidors de Guanyem i als quatre d'ERC.

Aquesta majoria simple en l'aprovació és el que ha destapat el nou enfrontament entre l'interventor, Carlos Merino, i el secretari, José Ignacio Araujo. El primer assegura que aquesta delegació només es podia aprovar amb majoria absoluta, però Araujo apunta que és possible amb majoria simple. Merino, però, va més enllà i assegura que aquell punt és nul de ple dret. Això provocaria doncs, que tot el que es va anar aprovant per junta de govern després del 9 de juliol i que fos del paquet de delegacions incloses en aquella votació, no seria vàlid. Entre els acords més cridaners, hi ha la pròrroga del servei de neteja viària i de recollida d'escombraries a l'empresa mixta Girona + Neta per 14 milions. També una pròrroga de sis mesos per a la neteja dels equipaments municipals a l'empresa Eulen. Els dos, van tirar endavant esquivant el ple municipal.

Picabaralla notòria

La picabaralla és visible en diferents informes emesos des del 5 de novembre de l'any passat. Aquell dia, l'interventor avisa que ha iniciat un control financer permanent per saber si la delegació de competències aprovada mesos enrera es va ver complint la legislació vigent i amb el quòrum necessari. L'endemà, el mateix Merino posa de relleu que al seu criteri aquell punt és «nul de ple dret» perquè es va aprovar per majoria simple i requeria de majoria absoluta. Assegura que no es pot convalidar de cap manera i que per evitar «un perjudici a l'Ajuntament» derivat dels acords «que pogués adoptar a la junta de govern per aquella delegació pugui ser nul de ple dret, l'interventor aconsella suspendre aquell acord».

Aquest informe inicial va ser rebatut pel secretari de la corporació el 13 de desembre. Araujo afirma que hi ha l'aval del Tribunal Constitucional que «en l'hipotètic supòsit que el posicionament d'aquesta secretaria no fos el correcte, aquesta no comparteix l'existència d'un vici de nul·litat», sinó que, «valorant les circumstàncies concurrents, podria concórrer un vici d'anul·labilitat». Fins i tot indica que l'interventor va actuar arbitràriament fiscalitzant l'acord.

El 10 de febrer ja d'aquest any, l'interventor emet l'informe final del cas. Manté tot el referit anteriorment i inicia un seguit de crítiques cap al secretari: exposa que és ell qui «ha d'examinar i preparar els expedients conclusos que se li entreguin pels responsables de la seva tramitació, per sotmetre'ls a l'alcaldessa per poder ser inclosos a l'ordre del dia del Ple municipal».

Retrets a banda i banda

També apunta que el secretari «intenta limitar l'exercici de funcions» que la llei li atribueix principalment per «comprovar que els acords que tenen implicacions econòmiques, financeres o patrimonials, s'ajusten a la legalitat». I etziba: «Es considera necessari i imprescindible que l'Ajuntament de Girona disposi d'un servei jurídic solvent que doni seguretat jurídica a les actuacions municipals, de forma que tots els expedients administratius i acords que adoptin els òrgans municipals estiguin perfectament justificada la seva subjecció a la legalitat vigent, determinat el procediment legal a observar i determinada la competència de l'òrgan municipal per adoptar l'acord, així com el quòrum de votació exigit legalment». I adverteix que en cas contrari ell «no es fa responsable, ni pot exercir el control de totes les actuacions municipals».

Aquest seguit d'acusacions van comportar un nou document de rèplica d'Araujo. El secretari de la corporació exposa que en diferents ocacions «li ha recordat a la Intervenció municipal que accepta la discrepància tècnica realitzada amb respecte» però «no qualsevol tipus d'ingerència en l'autonomia i forma d'exercici de les seves funcions i menys quan es realitzen desqualificacions professionals». En aquest sentit, li recorda que continuarà exercint les seves funcions amb «plena autonomia, imparcialitat i objectivitat».

El grup municipal socialista va denunciar poc després de l'aprovació de la delegació de competències que el plenari quedava buit i que la junta de govern tenia massa atribucions. Guanyem i ERC van admetre que l'equip de Marta Madrenas els hi havia col·locat aquest assumpte dins de l'aprovació del cartipàs pràcticament sense adornar-se'n. De fet, el 10 de febrer de 2020, es va aprovar, amb el vot de totes les formacions, retornar al Ple el paquet de competències delegades anteriorment a la Junta de govern.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook