Sigui per obligació o per convenciment, cada cop hi ha més gironins que opten per viure de lloguer. Segons les dades fetes públiques per l'Idescat aquesta setmana, l'any 2019 hi havia a les comarques gironines unes 72.800 llars que estaven de lloguer, el que significa un increment del 13,4% respecte l'any 2014, quan només eren 64.200. En canvi, durant aquest mateix període, ha caigut gairebé un 6% les llars que depenen d'una hipoteca, tot passant de 90.500 a 85.000. Pel que fa a les vivendes que són resultat d'una herència, donació o d'una compra que ja s'ha acabat de pagar, malgrat que no s'observa una variació destacada entre 2014 i 2019 -en tots dos casos ronden les 118.000 llars-, sí que es pot comprovar que entre 2018 i 2019 hi va haver una caiguda de gairebé el 5%.

L'Idescat ha fet pública aquesta setmana l' Enquesta contínua de llars, que analitza les vivendes catalanes -també gironines- i aquells que hi viuen, amb dades corresponents a 2019. D'aquesta manera, a les comarques gironines hi ha un total de 292.200 llars, amb un nombre mitjà de 2,56 habitants cadscuna. Tot i això, destaca el fet que gairebé una quarta part (un 23,8%) són unipersonals. Hi ha doncs, unes 69.000 vivendes que estan habitades per una sola persona, i d'aquestes, gairebé un 20% són dones de més de 75 anys que viuen soles.

El que més abunda, tanmateix, són les llars compostes per dos membres, que suposen un 31,89% del total. Les vivendes que compten amb tres membres suposen un 20,19% del total; les que tenen quatre residents signifiquen un 19,97% i les de cinc persones són un 4,57%. Finalment, un 2,36% de les llars gironines estan formades per sis persones o més.

Pel que fa a la tipologia dels habitatges on viuen els gironins, un 44,18% de les llars són unifamiliars, ja siguin adossades o independents. La resta, doncs, són plurifamiliars, destacant especialment els blocs on hi ha més de deu vivendes, que suposen un 27,31% del total.

En relació a la superfície de les llars gironines, el més habitual és que tinguin entre 80 i 99 metres quadrats. També destaca, tanmateix, el fet que un 3,14% de les llars de la província tenen menys de 50 metres quadrats, un percentatge que, malgrat ser baix, s'ha anat incrementant de forma progressiva durant els darrers anys, ja que es tracta del percentatge més elevat des de 2014, que és quan es van començar a recollir les dades.

Un altre dels aspectes contemplats és l'any de construcció de les vivendes. El principal percentatge de població, un 19,47%, viu en vivendes que es van construir entre els anys 1971 i 1980. Molt a prop es troben, tanmateix, els que viuen en edificis construïts entre 1991 i 2000, ja que suposen un 18,99%. D'altra banda, destaca el fet que un 5,4% de les vivendes es van construir abans de 1921 i un 7,08% són posteriors a l'any 2006.

Al conjunt de Catalunya, les dades són molt similars a les de les comarques gironines. Segons l'Idescat, l'any 2019 hi havia més de tres milions de llars, amb un nombre mitjà de 2,5 persones en cadscuna d'elles. El percentatge de persones vivint soles era del 7,7% en la població de 20 a 34 anys i del 10,8% en la població de 35 a 64 anys, i augmentava considerablement a partir dels 65 anys. Una de cada cinc persones de 65 a 79 anys vivia sola (25,8% de les dones i 12,8% dels homes), mentre que en el cas de les persones de més de 80 era una de cada tres (43,8% de les dones i 19,1% dels homes).