La COVID-19 ha comportat un canvi radical en el comportament del patró de consum d'aigua dels municipis en zones turístiques. Des de l'inici del confinament, a mitjans de març, la demanda d'aigua s'ha mantingut pràcticament constant i enguany no s'han observat els habituals increments de consum dels caps de setmana, de la Setmana Santa, ni tampoc la tendència generalitzada a l'augment que es produïa en anys normals mentre anava avançant la primavera.

Si es comparen les dades d'aquest any amb les del 2019 en la mateixa època, es fa evident una important caiguda en el consum d'aigua, i la distància entre els consums s'ha anat eixamplant a mesura que han avançat les setmanes de confinament. Des de la declaració de l'estat d'alarma, ara fa vuit setmanes, el Consorci de la Costa Brava n'ha subministrat un 20,5 % menys que durant el mateix període del 2019 en el conjunt de les seves tres xarxes (Costa Brava nord, Costa Brava centre i Costa Brava sud). Només en el mes d'abril, el descens del volum respecte d'un any enrere ha estat de 351.787 m3 menys (d'1.516.735 a 1.164.948 m3, -23,2 %).

La reducció percentual s'ha accentuat especialment a les xarxes de Costa Brava sud (33,9 %) i de Costa Brava nord (32,1 %). En el cas de Costa Brava centre, en el conjunt de la xarxa pràcticament no s'observen variacions respecte del 2019 (disminució del 2,9 %), perquè l'abastament a la Mancomunitat de Palafrugell enguany va començar a mitjans de març, en comptes de a finals de maig com l'any passat, i perquè el municipi de Vidreres ha augmentat el seu consum d'aigua com a conseqüència de les noves connexions de la xarxa de distribució en baixa. Ambdues situacions, a més de la constància en la demanda de les poblacions amb poc pes en l'activitat turística, han esmorteït la caiguda de la demanda de consums.