L'informe conclou que si s'avança en polítiques europees comunes, els beneficis econòmics més grans, 713.000 milions d'euros, procedirien de noves mesures per a completar el mercat únic. Mesures per fer front als desafiaments mediambientals, l'eficiència energètica i la integració del mercat energètic també tindrien un impacte positiu d'uns 502.000 milions; així com més inversions en recerca, innovació, robòtica i intel·ligència artificial. Finalment, afegeix que completar la unió econòmica i monetària aportaria al conjunt de la UE al voltant de 322.000 milions d'euros, reforçar les polítiques europees de justícia i assumptes interns uns 180.000 milions i completar el mercat únic digital al voltant de 178.000 milions.