El Govern ha denegat la renovació del concert educatiu a les escoles que segreguen per sexe però els concedeix un any de pròrroga, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El document precisa que «per tal d'evitar a les famílies el greu perjudici que els podria suposar assabentar-se que el centre on estat escolaritzats els seus fills no estarà concertat el curs vinent, els concerts d'aquests centres es prorroguen per un any».

La mesura afecta 11 centres d'arreu de Catalunya i el Departament d'Educació justifica la revocació del concert perquè «no compleixen el principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta, que ha d'ésser objecte d'atenció preferent, segons la LEC».

Els centres educatius de Catalunya que queden exclosos del concert educatiu pertanyen majoritàriament a institucions religioses i, a les comarques gironines, son les escoles Bell-lloc del Pla i les Alzines, totes dues dins la ciutat de Girona.

L'escola Bell-lloc del Pla a can Pau Birol és un centre de l'Opus Dei amb 55 anys d'història que només escolaritza nois. Fundada el 1965, va ser una escola exclusivament masculina fins fa dos anys. O sigui, tant els professors com els alumnes eren del sexe masculí. El 2018 van trencar l'exclusivitat masculina dels docents amb la contractació de sis professores. Van fer les contractacions de dones després que el Departament de Treball multés una altra escola per contractar només homes.

Oberta el 1976, Les Alzines és una escola situada a la Creu de Palau, en la qual ensenyen nenes i noies des de la llar d'infants fins a la universitat. El col·legi Les Alzines pertany a la Institució Familiar, entitat que agrupa les escoles impulsades per famílies de l'Opus Dei a Catalunya. Està reconeguda com una de les millors escoles de l'Estat, segons una valoració del diari El Mundo.

Fa un any, les associacions de pares i mares de les escoles Bell-lloc del Pla i Les Alzines van defensar el dret a separar noies i nois. Juntament amb deu «escoles diferenciades» de Catalunya, incloses les de Girona, van emetre un comunicat on demanaven que no s'utilitzés l'educació dels fills i els drets de les famílies per fer posicionaments polítics».

El col·lectiu va criticar que la Conselleria obrís un debat «aliè als veritables reptes de l'educació», en comptes de cercar propostes de consens que busquessin millorar el sistema educatiu».

També va afirmar que les seves escoles estan compromeses contra la segregació escolar i que l'educació diferenciada és una opció més, tan vàlida com qualsevol altra.

Centres exclosos

La resolució estableix l'aprovació amb caràcter provisional de les renovacions dels concerts educatius a Catalunya per a l'educació primària i les modificacions dels concerts d'educació infantil de segon cicle i d'educació secundària obligatòria per al curs vinent 2020-2021.

En el redactat es recorda que el passat 3 de març el Departament d'Educació va requerir a les 11 escoles afectades que en 10 dies aportessin el projecte educatiu del centre i al·leguessin «les raons pedagògiques en què fonamenten l'elecció del model d'educació diferenciada per sexes».

«El reial decret del 14 de març que va declarar l'estat d'alarma per covid-19 va suspendre els termes i va interrompre els terminis administratius abans de l'acabament d'aquest termini de 10 dies per aportar la documentació sol·licitada», puntualitza el DOGC.

La resolució d'Educació planteja que les escoles no han pogut acreditar el compliment de les raons educatives de l'elecció d'un model d'escolarització diferenciat per sexe ni l'adopció de mesures acadèmiques necessàries per garantir que aquesta organització diferenciada no constitueixi un impediment a la igualtat. Així tal com estableix la Llei Orgànica 2/2006, Educació considera que no es pot aprovar la renovació del concert educatiu que durant molt de temps havien tingut.