Les activitats permeses en la fase 1 de la desescalada s’han incrementat després de la publicació dissabte de diverses ordres i les modificacions ja aprovades el 16 de maig. La fase 1 dona més mobilitat als ciutadans i determina la reobertura de nombroses instal·lacions i serveis, encara que amb restriccions. Les modificacions introduïdes pel Govern afecten Girona.

Població afectada

El 53% de la població espanyola està a la fase 1, on trobem la Comunitat de Madrid, Lleida, Girona i Barcelona, entre altres. Les noves mesures afecten a tota la població dels territoris amb l’excepció de les persones que presentin símptomes, estiguin en aïllament domiciliari o quarantena per un diagnòstic per COVID-19.

Mesures socials

Les franges horàries per a passeigs de menors de 14 anys i activitat física d’adults continuen vigents, però les comunitats poden endarrerir o avançar-les dues hores. Els menors de 14 anys poden sortir acompanyats de tots els adults amb què conviuen i les passejades es poden fer en grups de fins a 10 persones. No hi ha límit d’integrants si les persones són convivents. Vetlles amb un màxim de 15 persones a l’aire lliure o de 10 en espais tancats. Assistència a llocs de culte sense superar un terç del seu aforament.

Mesures laborals

Fomentar la continuïtat del teletreball sempre que sigui possible. Per als que vagin als seus centres, s’han d’adoptar les mesures necessàries per complir les condicions d’higiene i/o prevenció per als treballadors: disposar de gels hidroalcohòlics, substituir l’empremta en el fitxatge o garantir la distància de seguretat interpersonal. Si hi ha símptomes, el treballador ha d’anar amb mascareta i contactar amb el telèfon habilitat, abandonant el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Serveis socials

Obertura de tots els centres recollits en el Catàleg de Referència de Serveis Socials, per atendre de manera presencial aquells ciutadans que així ho necessitin.

comerç i serveis

Obertura de locals amb una superfície igual o inferior a 400 metres quadrats. En cas de superar el límit, delimitar l’espai: 30% de l’aforament total dels comerços, en cadascuna de les seves plantes; distància mínima de dos metres entre clients i horari d’atenció prioritari per a majors de 65 anys. Pels establiments dels centres comercials, es permet la reobertura amb les mateixes condicions de superfície, sempre que comptin amb accés directe i independent des de l’exterior. Hi pot haver rebaixes, respectant les mesures de seguretat i higiene i evitant aglomeracions. Concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes poden reobrir al públic, preferentment utilitzant cita prèvia. Es poden obrir mercats a l’aire lliure, amb una limitació del 25% i una afluència inferior a un terç de l’aforament habitual. Estan permeses les obres en edificis.

Restauració

Terrasses a l’aire lliure amb el 50% de les taules, amb una ocupació màxima de 10 persones per taula o agrupació de taules. Neteja i desinfecció entre un client i un altre, jocs de taula d’un sol ús i dispensadors de gels. S’ha de fomentar el pagament amb targeta i evitar l’ús de cartes de menú.

Educació

Obertura de col·legis i universitats per a la seva desinfecció, condicionament i funcions administratives. Els llocs d’atenció al públic han de disposar de mesures de separació entre els treballadors dels centres educatius i els usuaris. Obertura dels laboratoris universitaris i entitats vinculades a activitats d’investigació científica i tècnica, desenvolupament i innovació. Congressos i esdeveniments amb un màxim de 30 assistents i mantenint la distància física de dos metres.

Cultura

Es poden reobrir les biblioteques públiques i privades per a préstec i devolució, així com la lectura en sala amb un aforament del 30%, però no l’ús d’ordinadors. Com a excepció, a la Biblioteca Nacional i les biblioteques especialitzades o amb fons antics, se’ls permet la consulta de publicacions excloses de préstec domiciliari amb reducció d’aforament. Un cop consultades, les obres es dipositaran en un lloc apartat almenys 14 dies. Els museus poden obrir a un terç del seu aforament, llevat que la comunitat autònoma estableixi un de diferent, que haurà d’estar entre el 30% i el 50%. Obertura de locals per a actes i espectacles culturals, que no podran reunir en llocs tancats més de 30 persones i a l’aire lliure més de 200 persones.

Esport

Reobertura dels Centres d’Alt Rendiment i esportius per a la pràctica individual i l’entrenament mitjà en lligues professionals. Els clubs o societats anònimes esportives poden desenvolupar entrenaments amb tasques individualitzades o en grups d’un màxim de 10 persones. Es poden tornar a realitzar activitats de turisme actiu i de natura en grups de fins a 10 persones. Es permet la caça i la pesca recreativa.

Turisme

Poden obrir els hotels i establiments turístics. Servei de restauració només per als clients. No està permesa la utilització de piscines o gimnasos, spas, zones infantils, discoteques, ni salons d’esdeveniments. Ús d’ascensors o muntacàrregues al mínim imprescindible i l’ocupació màxima d’una persona. A la recepció, separació de dos metres.

Higiene

Neteja i desinfecció de les instal·lacions com a mínim dues vegades al dia i dels llocs de treball després del canvi de torn. La distància entre venedor i client serà d’un metre, com a mínim, quan es compti amb elements de protecció o barrera, o de dos metres sense aquests. En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància, com perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’ha d’utilitzar l’equip de protecció adequat al nivell de risc. Emprovadors ocupats per una persona i desinfecció després del seu ús.