El fàrmac antiviral Remdesivir és eficaç contra la covid-19 si s'administra abans que els pacients requereixen ventilació mecànica, segons els resultats d'un assaig internacional amb aquest fàrmac, que ha coordinat l'hospital Can Ruti, de Badalona. La revista The New England Journal of Medicine ha publicat els resultats d'aquest assaig internacional amb aquest fàrmac, que ha aconseguit reduir en un 31% el temps d'hospitalització dels malalts de la covid-19.

L'hospital Germans Trias, conegut també com a Can Ruti, ha coordinat l'estudi a Espanya, en què han participat 28 d'un total de 1.063 persones, segons va informar ahir en un comunicat l'Institut Català de la Salut.

Els resultats de l'estudi realitzat amb Remdesivir indiquen que aquest fàrmac presenta una major eficàcia si s'administra als pacients amb pneumònia que evidencien una manca d'oxigen però que encara no requereixen ventilació mecànica.

Impulsat per l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units (IAID) dels Instituts Nacionals de Salut (NIH), ha comptat amb la participació de 68 centres hospitalaris, dels quals 47 són dels Estats Units i 21 d'Europa i Àsia.

Les dades preliminars d'aquest assaig es van avançar el passat dia 29 d'abril, quan els científics van comprovar que l'administració del Remdesivir, un antiviral de dispensació hospitalària dissenyat inicialment contra l'Ébola, suposava un benefici clar per als pacients i van considerar que no era ètic mantenir el grup de control amb placebo.

Ara, la revista The New England Journal of Medicine publica les dades de l'estudi després d'haver estat revisades per altres científics independents.

L'assaig clínic

En total, en l'assaig hi han participat 1.059 persones, de les quals 538 van rebre Remdesivir, i 521 placebo, durant deu dies. L'assaig va ser de 'doble-cec', que significa que ni els investigadors ni els pacients sabien si rebien Remdesivir o placebo. Aquest disseny es considera el màxim nivell de rigor científic perquè limita els possibles biaixos a favor o en contra del fàrmac.

El grup que va rebre Remdesivir es va recuperar en un espai de temps un 31% més curt que el que va rebre placebo, reduint en quatre dies -de 15 a 11- l'estada a l'hospital.

Dividint els pacients en subgrups, la millora es va donar especialment en els pacients que tenien falta d'oxigen a la sang (insuficiència respiratòria) però no requerien respiració mecànica o extracorpòria (ECMO).

«Aquests resultats subratllen la necessitat d'identificar els casos de Covid-19 el més ràpid possible per poder fer un seguiment i iniciar el tractament antiviral abans que la malaltia pulmonar progressi tant que es necessiti ventilació mecànica invasiva», ha explicat el doctor Roger Paredes, coordinador de l'estudi a Espanya.

En el treball també ha col·laborat l'Hospital Clínic de Barcelona, des d'on ha estat liderat per José Muñoz, cap de Servei de Salut Internacional i investigador de l'ISGlobal, impulsat per la Caixa.

L'article també precisa que els pacients que van rebre el fàrmac van tenir una reducció del 30% en la mortalitat als 14 dies d'iniciar l'estudi, encara que aquesta reducció va ser del 7,1% en els pacients del grup Remdesivir i de l'11,9% en el grup control, «una diferència que, tot i això, no va ser estadísticament significativa», es precisa en la nota.

Els autors de l'article publicat a la revista especialitzada han indicat que els resultats avalen l'ús de Remdesivir en els pacients hospitalitzats per covid-19 i que necessiten oxigen suplementari, però el Remdesivir no és suficient per si sol per curar aquesta malaltia.