30 de maig de 2020
30.05.2020
Diari de Girona

Els jubilats de Lloret i Palafrugell cobren la pensió mitjana més baixa de Catalunya

La renda que reben els beneficiaris en aquestes localitats és inferior als 1.000 euros mensuals de mitjana

29.05.2020 | 23:05
Una protesta contra la reforma de les pensions a Girona el novembre passat.

Lloret de Mar i Palafrugell són, juntament amb Amposta, els municipis de Catalunya amb les pensions mitjanes més baixes. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), a la localitat selvatana durant el 2019 els pensionistes van percebre una paga mensual de 964 euros de mitjana, mentre que al municipi del Baix Empordà l'import mitjà va ser de 994 euros. Les xifres contrasten amb les pensions mitjanes de Tarragona (1.304 euros), Barcelona (1.321 euros), Sant Quirze del Vallès (1.389) i Sant Cugat del Vallès (1.443 euros), les més altes del Principat. A la resta de grans municipis de les comarques gironines l'import de la pensió mitjana va ser el següent: Girona (1.267 euros), Blanes (1.060 euros), Figueres (1.044 euros), Olot (1.106 euros), Sant Feliu de Guíxols (1.026 euros) i Salt (1.103 euros).

A Catalunya el 2019 hi residien 1.513.684 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, xifra un 1% superior a la de l'any anterior, que equivalen al 19,7% de la població. Segons l'Idescat, les comarques amb una proporció més alta de pensionistes sobre el total de la població són el Berguedà (29,2%), el Ripollès (28,4%) i la Terra Alta (28,2%), mentre que les que en tenen una proporció més baixa són l'Aran (14,1%), la Cerdanya (15,4%) i l'Alt Empordà (15,8%).


Percentatges respecte el total

Al Gironès les pensions repercuteixen sobre el 16,2% de la població, lleugerament inferior als 17,5% del Baix Empordà. Un grau per sobre hi ha la Selva amb el 17,8% i el Pla de l'Estany, amb el 18% de la població pensionista. A la Garrotxa la ràtio s'acosta més a la del Ripollès, amb un 22,7% de la pobació amb algun tipus de subsidi. Per últim, a la Cerdanya les pensions són percebudes per menys del 15,5 % de la població.

L'any 2019, un 51,3% dels pensionistes eren dones i un 48,7% homes. Cada pensionista percep de mitjana 1.184 euros mensuals, encara que quan es diferencia per sexe s'observa una important desigualtat entre homes (1.374 euros) i dones (1.003 euros).

Per comarques, les majors diferències entre imports que cobren els pensionistes es donen a les comarques de la Ribera d'Ebre i del Baix Llobregat, amb més de 450 euros de diferència entre homes i dones, seguides del Tarragonès i el Vallès Oriental. A la inversa, les menors diferències entre sexes se situen a les Garrigues, amb 182 euros de diferència entre l'import de la pensió que perceben de mitjana un home i una dona.


Més de 2.000 euros

Pel que fa a l'import brut percebut pels pensionistes a Catalunya el mes de desembre del 2019, un 50,3% dels pensionistes no supera els 1.000 euros, el 35,6% percep entre 1.001 a 2.000 euros i el 14,1% supera els 2.000 euros d'import mitjà mensual. Els pensionistes que no superen els 1.000 euros han disminuït un 3,2% del 2018 al 2019. En canvi, els que superen aquest import han augmentant un 5,8% en el mateix període.

A Girona no hi ha cap comarca on el percentatge de pensionistes que reben 1.000 euros menys sigui superior al 70% (la més propera és la Cerdanya, amb un 68,2%). No obstant, al conjunt de Catalunya hi ha sis comarques on sí que es compleix aquesta variable: la Terra Alta, les Garrigues, el Priorat, la Noguera, el Pla d'Urgell i el Montsià.

D'altra banda, les comarques on hi ha més pensionistes amb pensions més altes (per sobre de 2.000 euros), són el Barcelonès (18,5%) i el Tarragonès (17,0%). Al Gironès hi ha un 15% de pensionistes en aquesta situació, mentre que al Ripollès és del 9,7%.


Règim general

Les pensions procedents del Règim general són les més habituals. L'any 2019 els pensionistes van percebre un total de 1.720.098 pensions. Principalment les pensions pertanyen al Règim general (78,9%) i al Règim especial de treballadors autònoms (18,6%). La pensió mitjana del desembre del Règim general és de 1.116 euros i la dels treballadors autònoms, de 717 euros. Les pensions procedents del Règim general són les més habituals a totes les comarques, excepte a la Terra Alta, el Pallars Sobirà i les Garrigues, on les pensions del règim d'autònoms són majoritàries (60,3%, 51,6% i 50,2%, respectivament). El Vallès Occidental és la comarca amb el percentatge més alt de pensions del Règim general, amb un 83,8%.

El 65,2% de les pensions són de jubilació, un 22,6% de viduïtat, un 9,3% d'incapacitat permanent, un 2,8% d'orfenesa i un 0,1% de favor de familiars l'any 2019. La pensió de jubilació, que és la majoritària, se situa entre el 69,6% a la Terra Alta i el 60,4% al Pallars Sobirà, excepte a l'Alta Ribagorça, on la de jubilació representa el 56,1% i les altres tenen un pes força elevat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook