El tancament de les fronteres a mitjans del mes de març per fer front al coronavirusoronavirus ha portat a Espanya a perdre a l'abril més de set milions de turistes estrangers, amb una despesa aproximada de 1.000 euros per persona, fet que ha suposaot deixar d'ingressar, almenys, 7.000 milions d'euros. L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat aquest dilluns l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) i la de Despesa Turística (Egatur) dels visitants internacionals, que reflecteixen una imatge insòlita, amb zeros en totes les rúbriques.

Per donar una idea de la magnitud de la crisi, les dades d'abril de l'any passat -la Setmana Santa va caure aquest mes tant el 2019 com el 2020- indiquen que van venir 7,2 milions de turistes que van gastar 7.095 milions d'euros. La prohibició de moviments a la frontera ha fet que els zeros siguin una constant en les estadístiques hoteleres d'abril, tant en entrades de turistes com en despesa i en ocupació hotelera i extrahotelera i, previsiblement, es tornaran a repetir al maig.

10.000 milions en total

Mancant les dades de turisme nacional (es publiquen trimestralment, el 29 de juny els de gener-març i el 28 de setembre els d'abril-juny) un càlcul conservador, utilitzant els de l'any passat i sense aplicar-los cap increment, permet avançar que a l'abril s'hauran perdut, almenys, 10.000 milions d'euros d'ingressos turístics. L'única dada desglossada mensual de turisme nacional que dona l'INE és el nombre de viatges, que a l'abril de l'any passat va aconseguir els 17,7 milions, amb 226,5 euros de despesa mitjana, la qual cosa suma 4.008 milions d'euros, encara que aquí s'inclou també la despesa dels nacionals a l'estranger.

La meitat que el 2019

Amb la informació publicada aquest dilluns, l'entrada de visitants estrangers en el primer quadrimestre queda igual a la de març: van venir 10,6 milions de turistes, enfront de 21,4 milions que havien arribat al gener-abril de l'any passat.

Les dades de despesa turística reflecteixen que al gener-abril de l'any passat els turistes estrangers van deixar a Espanya un total de 22.489 milions d'euros, amb una xifra mitjana de 990 euros per persona que respondria a 153 euros de despesa mitjana diària. Els majors volums de despesa la van fer britànics (4.000 milions), alemanys (3.000 milions), nòrdics (2.100 milions) i francesos (1.600 milions). La despesa agregada del primer quadrimestre d'enguany se situarà també en el mateix nivell en què estava el tancament del primer trimestre, en 11.707 milions d'euros, menys de la meitat que un any abans. A això caldria sumar l'acumulat gener-abril en turisme nacional, que podria superar els 12.300 milions d'euros (inclòs la despesa dels espanyols que fan turisme a l'estranger).

Atès que el tancament de fronteres es va produir a mitjan març, les dades d'aquest mes -i per tant els del trimestre- ja reflectien una caiguda substancial, de gairebé el 24% sobre els del primer trimestre de l'any anterior (de 15.400 milions en 2019 als 11.707 d'enguany). Les comunitats més perjudicades són, lògicament, les més turístiques: entre gener i abril de 2019 Canàries va ingressar més de 6.000 milions d'euros, enfront de poc més de 3.450 enguany; Catalunya va obtenir 4.850 milions (2.300 fins al març), i Andalusia i Madrid, més de 3.000 milions cadascuna (1.700 i 1.850 enguany). Quan es publiquin, les dades de turisme nacional reflectiran igualment l'aturada de l'activitat pel que, previsiblement, no s'aconseguiran els 41,8 milions de viatges del primer trimestre de 2019 ni els 50,5 milions del segon trimestre. En conseqüència, serà difícil arribar als 8.317 milions d'euros de despesa consignada al gener-març de l'any i menys encara als 11.430 milions del segon trimestre. Dels 8.317 milions de despesa del primer trimestre, 5.503 milions es van deixar a Espanya i 2.814 l'exterior.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus