El Bisbat de Girona ha posat en funcionament una oficina d'informació i acompanyament a les víctimes de delictes d'abús sexual. Segons han informat en un comunicat, l'objectiu és "facilitar i assegurar que les notícies o denúncies sobre possibles abusos en el si de l'Església siguin tractades a temps i d'acord amb la legislació canònica i civil, respectant els drets de totes les parts implicades".

Segons ha informat el Bisbat, les funcions de l'oficina seran, entre d'altres, rebre tota mena de denúncia o informació, ja sigui directament de la presumpta víctima o de tercers; orientar el denunciant o la possible víctima sobre la tramitació processal, tant per la via canònica com civil, així com ajudar les presumptes víctimes amb un acompanyament personal. Un cop la denúncia estigui feta se n'aixecarà acta davant un notari eclesiàstic, deixant constància de les informacions rebudes i de les actuacions fetes

La posada en funcionamentd'aquesta oficina respon a la normativa establerta pel papa Francesc en la carta apostòlica "Vos estis lux mundi", en la qual demana que s'estableixin procediments encaminats a prevenir i combatre aquest tipus de delictes.

L'oficina compta amb un telèfon d'atenció (686 32 16 67) i amb una adreça de correu electrònic: oficina.atencio.abus@bisbatgirona.cat.