El cobrament del rebut de l'impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a tots els veïns i veïnes de Bescanó a l'inici d'aquest mes de juny ha aixecat suspicàcies entre l'oposició de l'Ajuntament, ja que quan es va decretar l'estat d'alarma van formalitzar un acord de mesures econòmiques on quedava inclòs l'ajornament dels impostos municipals -IBI, escombraries i aquest impost de vehicles- mentre l'estat d'excepció i totes les seves pròrrogues es mantinguessin vigents.

Precisament, Junts Per Bescanó (JxB), des de l'oposició, havia format part de l'acord, juntament amb l'equip de govern municipal (ERC i CUP) i es van emportar una sorpresa en veure que ara estaven passant el rebut d'IVTM, quan en principi havia quedat ajornat. «No entenem el motiu pel qual ha passat això quan quedava molt clara la mesura», va lamentar a Diari de Girona Pere Lluís Garcia, cap de l'oposició des de Junts Per Bescanó. «No hi ha hagut cap notícia per part de l'Ajuntament o avís que hi hagués algun problema tècnic o legal», assenyala.

Per aquest motiu, denuncien que en cas que efectivament hi hagués hagut alguna justificació, tampoc s'ha informat ni notificat a la ciutadania ni al seu partit.

En període de pagament

L'alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles, va argumentar a aquest diari que en el cas de l'IVTM el període de pagament ja s'havia iniciat l'1 de març, 15 dies abans que es decretés l'estat d'alarma, i que això ha fet que només poguessin tirar-lo tant enrere com els ha permès aquest termini, que acabava ara a l'1 de juny, sense haver comptat que les pròrrogues de l'estat d'alarma podrien anar més enllà i superar-lo. Ara bé, pel que fa a la resta inclosos a l'acord (com ara escombraries o el de Béns Immobles, l'IBI), es respectarà la pròrroga acordada.

«S'han posposat tots els pagaments d'impostos fins a l'1 de juliol, com a mínim, llevat del IVTM, el període de pagament del qual ja s'havia iniciat abans de la declaració de l'estat d'alarma», explica Vinyoles. «En aquest cas s'ha endarrerit el pagament el màxim possible fins a l'últim dia permès segons el calendari aprovat», diu.

Segons apunta el batlle, el proper impost que es carregarà serà l'IBI, el primer dia de juliol.