La Federació Catalana de Caça demana als partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya un decret llei que derogui la disposició addicional primera, que estableix les sancions a caçadors. Entre el dijous, dia 4 de juny, i el divendres, dia 5 de juny, el president de la Federació Catalana de Caça, Sergi Sánchez, ha parlat amb David Bonvehí, Gerard Figueres i Josep Tarin de PdeCAT, Alejandro Fernández, Marisa Xandri i el cap de gabinet del PP de Catalunya, Francisco Domínguez i l'assessoria jurídica de Ciutadans, Irene Fornós, Francesc Vilaplana i Montserrat Fornells d'ERC i amb Oscar Ordeig del PSC.

Els caçadors consideren que tots els partits han mostrat la voluntat de trobar una solució. En general, s'han mostrat d'acord a deixar sense efecte la disposició addicional primera de la llei 5/2020 i amb la necessitat urgent de vehicular una norma actualitzada i consensuada, una Llei de caça pròpia, on es recolliria també el corresponent règim sancionador.

Exposen que ERC encara no ha trobat la manera més adient per aturar els efectes de la Disposició addicional i s'han compromès a comunicar quina forma valoren més adequada la setmana vinent.

Un cop tingui el compromís polític de tots els grups, la Federació Catalana de Caça convocarà tots els federats per decidir entre tots si amb aquest acord d'implementar un decret llei que aturi les sancions, tornen a caçar. Valoren que l'aturada de les sancions pot durar dos o tres mesos, per això hauran de decidir si prenen el compromís de paralitzar del tot la caça durant la temporada 2020-21.