Els exàmens de la selectivitat i els tràmits previs, com l'acreditació de la identitat tant de l'alumnat com dels docents que formen els tribunals, s'hauran de fer amb la mascareta posada. Aquest serà un requisit obligatori, igual que netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic cada cop que s'entri o se surti del centre o de l'aula on es facin les proves, així com després d'intercanviar un paper o qualsevol objecte. I entre unes persones i altres es mantindrà una separació de dos metres, cosa que implicarà reduir l'aforament dels espais a una sisena o una cinquena part de la seva capacitat.

La Comissió organitzadora de les proves d'accés a la universitat ha elaborat un paquet de mesures preventives contra la transmissió de la covid-19, que ara ha de validar el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat).

Exàmens retardats un mes

La selectivitat hauria d'haver començat el 9 de juny i tancar-se el dia 10, però l'epidèmia del nou coronavirus va obligar a retardar-la un mes -s'ha reprogramat del 7 al 10 de juliol- i a preveure un escenari excepcional, en el qual estudiants i professors hauran de dur una mascareta de protecció. També s'han incorporat llocs diferents als habituals, ja que a les facultats de la Universitat de Girona s'hi afegiran instituts de secundària encara per concretar, i s'han modificat els horaris o augmentat la flexibilitat en l'opcionalitat dels exercicis.

Val a dir que les mesures de precaució sanitària no s'aplicaran només a les proves d'accés a la universitat (PAU), sinó també a les d'accés per a persones més grans de 25 i de 45 anys i a les d'aptitud per a poder cursar un grau d'educació (PAP). En totes elles, els responsables de l'organització de les PAU van deixar clar ahir que es prohibirà l'entrada als llocs on es facin els exàmens a tothom que presenti símptomes compatibles amb la covid-19.

Per al rentat de mans, està previst distribuir 2.500 litres de solució hidroalcohòlica entre les diferents seus de la selectivitat. Sobre la disposició de l'alumnat, en totes les proves haurà d'ocupar el mateix lloc que li assignin el primer dia, i deixar les motxilles i altres objectes personals en un espai de seguretat situat preferentment darrere seu. Amb l'objectiu d'evitar aglomeracions, Universitats ha informat que, a l'hora d'identificar-se, es cridarà els joves de manera esglaonada i que entraran a les aules per grups, tot seguint un ordre alfabètic.

Màquines expenedores precintades

Un consell pràctic donat també per la Comissió organitzadora de les PAU és que cadascú porti l'aigua o el menjar que necessiti perquè les màquines expenedores de begudes i aliments estaran precintades per evitar possibles focus de contagi de la malaltia.