La ministra d'Educació, Isabel Celaá, va anunciar ahir que el curs que començarà al setembre serà «presencial», pel que ha demanat a les comunitats autònomes que «optimitzin» espais dels centres educatius per poder utilitzar, per exemple, els menjadors o les biblioteques, per a fer-hi classes.

Celaá també va dir, en una entrevista a La Sexta, que caldrà tenir en compte un seguit de mesures «necessàries» recollides en un protocol que el Ministeri va fer arribar ahir a les autonomies i que avui debatrà amb elles.

La ministra va concretar en una altra entrevista a la Cadena SER que la previsió és que els centres s'obrin «per a tothom» i no en grups reduïts, tal com es va anunciar inicialment. En aquest sentit, va dir que ara es té més informació que a l'inici de la pandèmia sobre el paper que tenen els infants com a transmissors de la malaltia. Una informació que, va aclarir, apunta que és menor del que es creia al principi. De fet, segons dades de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica, només un 1,37% de tots els casos confirmats per la Covid-19 corresponen a població d'entre zero i dinou anys.

Precisament, els ministeris de Sanitat i d'Educació han elaborat un document que servirà de base per al curs 2020-2021, que es presenta avui a la Conferència Sectorial d'Educació amb l'objectiu d'oferir un marc comú que es pugui adaptar a cada comunitat autònoma i implementat segons la «realitat» de cada centre.

En aquest sentit, el protocol preveu que als cursos d'educació infantil i fins a quart de primària -aquest inclòs- es puguin formar grups fixos d'alumnes, «idealment» de quinze -amb un màxim de vint-, que podran socialitzar entre ells sense mantenir la distància interpersonal perquè es considera un grup de «convivència estable». Això, a més, permetrà el rastreig de contactes de manera més ràpida i senzilla si es donés el cas. En el cas de cinquè i sisè de primària, educació secundària obligatòria i batxillerat, els espais s'organitzaran de manera que comptin amb una separació d'un metre i mig i no de dos, com s'havia apuntat inicialment.

L'ús de la mascareta

Així mateix, «en la mesura que sigui possible», es prioritzarà la utilització d'espais a l'aire lliure per fer activitats educatives i d'oci, en comptes de llocs tancats. En matèria de prevenció personal, es recomana la higiene de mans freqüent i «meticulosa», evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca o utilitzar mocadors d'un sol ús.

Pel que fa a la mascareta, en educació infantil no serà obligatòria i a primària, de primer a quart, tampoc serà necessari utilitzar-ne si s'està en un grup estable de convivència. En cas que no sigui així i no es pugui mantenir la distància d'un metre i mig, sí que s'haurà de dur mascareta. A partir de cinquè de primària, els escolars l'hauran de portar obligatòriament quan no mantinguin la separació interpersonal, però no quan seguin als pupitres.

Els centres educatius hauran de tenir un protocol de neteja i desinfecció que hauran de fer almenys un cop al dia, i que s'haurà de reforçar en els espais que ho precisin -per exemple, als banys, on caldran fer tres desinfeccions al dia com a mínim.

També s'hauran de ventilar les instal·lacions almenys cinc minuts abans de començar la jornada, igual que en acabar i entre classes, sempre que «sigui possible». A més, aconsella que, quan les condicions meteorològiques ho permetin, les finestres es mantinguin obertes.

El document també indica que davant d'un possible cas d'una persona amb símptomes, el centre el portarà a un espai d'ús individual, li col·locarà la mascareta quirúrgica i s'avisarà a la família.