L'Ajuntament de Girona va celebrar dimecres al vespre la primera trobada de la Taula de l'Aigua per debatre sobre el nou model de gestió del servei amb diferents entitats i organismes de la ciutat. Durant la reunió, es van exposar els detalls i calendari del projecte d'abastament d'aigua potable i sanejament que s'està elaborant, el qual pretén modernitzar el servei i incorporar nous criteris ambientals, participatius i de transparència. «La nostra voluntat és avançar cap a una gestió directa, un servei d'aigua totalment públic i, per tant, volem comptar amb un espai estable de participació que tindrà com a embrió aquesta Taula de l'Aigua», va explicar ahir el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.

La reunió va comptar amb la participació dels grups municipals i d'altres formacions polítiques, així com de diferents entitats i organismes (Aigua és Vida, l'Associació de Naturalistes de Girona, Enginyeria Sense Fronteres, l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, el Campus de l'Aigua i l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, Catalan Water Partnership i l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública). «Volem comptar amb totes les entitats perquè hi hagi una retroalimentació de les aportacions, fet que enriquirà el nou servei», va afegir Terés. Un cop estigui en marxa l'ens, està previst que aquesta taula es converteixi en un òrgan de participació estable que vetlli pel bon funcionament del servei.

El contracte amb la societat mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA (AGISSA) venç el 31 de desembre, però l'Ajuntament ha iniciat l'expedient de resolució del contracte i, per tant, està previst que el nou òrgan es posi en marxa ja durant l'últim trimestre de l'any. Abans, el canvi de gestió haurà de ser aprovat pel ple municipal i, posteriorment, es podran constituir els òrgans de govern i administració de l'entitat.

El nou servei s'encarregarà de l'abastament en alta (el transport de l'aigua des de la planta de tractament fins a l'entrada de les poblacions) i en baixa (el repartiment a totes les llars i empreses). També durà a terme el sanejament de l'aigua en baixa (el tractament i depuració de totes les aigües que s'aboquen a la xarxa de clavegueram). Pel que fa al sanejament en alta, aquesta funció està a càrrec de TRARGISA.