La Plataforma Salvem els Rius, formada per una cinquantena d'entitats ecologistes, reclama l'aturada immediata de les actuacions de l'Agència Catalana de l'Aigua vinculades a la reparació dels desperfectes provocats pel temporal Gloria. També demanen que totes les accions que es facin als cursos fluvials siguin sotmeses al tràmit d'avaluació ambiental.

Segons va explicar ahir Marta Ball-Llosera, una portaveu de la Plataforma i secretària tècnica de l'IAEDEN-Salvem l'Empordà, des de fa un temps, rebien queixes respecte a les actuacions de l'Agència Catalana de l'Aigua. Per això, les entitats van decidir fer la campanya Salvem els Rius. «La idea és fer pedagogia del fet que el riu és un hàbitat protegit per la Unió Europea i que és un ecosistema que té biodiversitat associada», va plantejar.

Segons ella, amb l'excusa de la reparació dels desperfectes del temporal Gloria, l'ACA actua com si el riu fos un canal de desguàs. Va alertar del fet que sense l'impediment de la vegetació l'aigua dels rius en els temporals baixarà a molta més velocitat.

La Plataforma ha presentat una reclamació a l'ACA on ha exposat com a exemples de les accions de l'Agència, l'eliminació d'una verneda d'interès natural a la riera d'Arbúcies. Han apuntat que accions similars s'han repetit al riu Tordera, l'Onyar, el Francolí, el Llémena, el Llierca i el Fluvià.

Afirmen haver constatat que les actuacions s'estan duent a terme sense cap mena de supervisió per part d'un professional ambiental que controli les actuacions abans, durant i després de la seva realització.

Han plantejat que amb l'excusa de treure fusta morta acumulada per les riuades, treuen molts dels arbres vius. Afegeixen que fan accions en trams on «aquesta suposada fusta morta era inexistent». Valoren que a la gravetat del tema, s'hi afegeix que les actuacions es fan en plena època de reproducció. «Just quan els boscos de ribera estan plens de nius i pollets que són destruïts», apunten.

En aquest sentit, reclamen «Que en les actuacions que es duguin a terme a les lleres dels rius s'hi apliquin criteris amb relació als períodes de reproducció de fauna.

Per la seva part l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat del fet que arran dels danys del Gloria duu a terme més de 600 actuacions a Catalunya, amb una inversió prevista propera als 25 milions d'euros. Aquestes actuacions consisteixen a retirar les acumulacions de vegetació i arbres morts i caiguts a la llera, reordenar les acumulacions puntuals de sediments que puguin suposar un risc de desbordament en cas de nous aiguats i, finalment, restituir les motes de protecció malmeses per la força de l'aigua.

Expliquen que a determinades zones de la conca alta de la Tordera, com és el cas de la riera d'Arbúcies, els efectes del Gloria, acumulats als de les pluges que van tenir lloc a finals del mes d'octubre de 2019, han suposat danys en un 70% de l'arbrat, la qual cosa va deixar els cursos fluvials en una situació molt precària, tant pel que fa a la composició i estat de la seva estructura vegetal com pel que fa a la seva capacitat hidràulica en cas de nous episodis de pluja.

Treballs consensuats

Assenyalen que respecten en la mesura del possible i en funció de la capacitat de supervivència les espècies animals i la vegetació autoctona. Apunten que han consensuat els treballs amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Precisen que per retirar les acumulacions d'arbres necessiten sovint maquines grans, però que sempre busquen l'equilibri entre la capacitat de desguàs de les lleres i el bon estat de l'entorn.